WOZ waarde van dijkwoningen

Al jaren beoordelen gemeenten de grond van dijkwoningen, welke in de kernzone valt, onjuist. In een recente uitspraak van de Hoge Raad wordt bevestigd dat grond behorende tot de kernzone vrijgesteld dient te worden. Is jouw woning gelegen op of aan een dijk? Dan is de kans dus groot dat een deel van de grond zich in de kernzone bevindt. Dit stuk grond mag door de gemeente niet worden meegenomen in de WOZ waarde van jouw dijkwoning. Doet de gemeente dit wel, dan betaal je te veel belasting. Maar hoe weet je of jouw stuk grond in de kernzone valt? Elk Waterschap geeft op haar eigen website inzicht in de gestelde beschermingszone- en kernzone.nl. Zie de afbeelding hierboven als voorbeeld van hoe de beschermingszone- en kernzone is opgedeeld.

Naast dat de gemeente rekening moet houden met de vrijgestelde grond in de kernzone, kent een woning gelegen aan een dijk meer onzekerheden. Dit heeft consequenties voor de verkoopbaarheid en dus ook voor de WOZ waarde.

WOZ waarde te hoog?

Twijfel je aan de WOZ waarde van jouw dijkwoning omdat een deel van uw grond binnen de kernzone valt en de gemeente waarschijnlijk onterecht te veel grond mee waardeert? Schroom dan niet om de WOZ waarde te laten controleren door een specialist. JUIST maakt gratis bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde. Wordt de WOZ waarde verlaagd dan bespaar je op de volgende belastingen:

  • Onroerendezaakbelasting
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ-waarde)
  • Vermogensbelasting
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting

Vul de onderstaande WOZ check in en je ziet meteen of je bezwaar kunt maken.

Lees ook het artikel dat we over dijkwoningen schreven