WOZ waarde te hoog? Vecht jouw WOZ waarde aan!

Ieder jaar ontvang je de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning. Waarom zou je deze WOZ waarde aanvechten? Op basis van deze WOZ waarde wordt de hoogte van een groot aantal belastingen bepaald die je moet betalen, waaronder deze belastingen:

 • OZB E & G (onroerendezaakbelasting voor eigenaar en gebruiker)
 • Waterschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vermogensbelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting

Helaas wordt deze WOZ waarde vaak foutief vastgesteld. Daarom is een te hoge WOZ waarde aanvechten extra belangrijk!

Onze dienstverlening is gratis

Je kunt jouw WOZ waarde eenvoudig aan laten vechten door een WOZ specialist als JUIST. Dit kost je helemaal niets. Dit is wettelijk zo bepaald. Indien de gemeente ons WOZ bezwaar gegrond verklaart, ontvangen wij een vergoeding voor de gemaakte proceskosten. Mocht het WOZ bezwaar niet worden geaccepteerd, dan vinden wij dat ons risico. Voor jou is de WOZ waarde aanvechten dus geheel kosteloos!

Wanneer uw WOZ waarde aanvechten?

Er zijn een aantal redenen te benoemen wanneer het verstandig is jouw WOZ waarde aan te vechten. Wanneer een van onderstaande punten op jouw woning van toepassing is, is de kans groot dat jouw WOZ waarde foutief is vastgesteld. De gemeente is hier namelijk vaak niet van op de hoogte.

 • Achterstallig onderhoud (verouderd schilderwerk, verslechterde dakconstructie, vochtproblemen, etc.)
 • Stankoverlast
 • Geluidsoverlast (vliegtuigen, verkeer, horeca, etc.)
 • Asbest
 • Bodemverontreiniging
 • Uitzicht op een begraafplaats

Vul de onderstaande WOZ check in en je weet meteen of je bezwaar kunt maken.