Waarom uw WOZ waarde verlagen?

De gemeente is verplicht jaarlijks de WOZ waarde van alle woningen en bedrijfspanden opnieuw vast te stellen. De WOZ waarde vormt de grondslag voor allerlei soorten belastingen, het is dan ook belangrijk dat deze waarde grondig gecontroleerd wordt om op deze manier te voorkomen dat u teveel betaalt. Jouw WOZ verlagen resulteert in onder meer een lagere aanslag inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting.

Gratis, hoe kan dat?

JUIST kan kosteloos de WOZ waarde van uw woning verlagen. WOZ bezwaar is geheel gratis. De gemeente is wettelijk verplicht de door JUIST gemaakte kosten te betalen indien het bezwaar gegrond wordt verklaard. Mocht het bezwaarschrift niet worden toegekend, dan is dat ons risico. Het kost u dus helemaal niets.

5 redenen om bezwaar te maken

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom de WOZ waarde van uw woning niet klopt met wat door uw gemeente is vastgesteld.

De 5 meest voorkomende WOZ bezwaar redenen zijn:

  1. Achterstallig onderhoud
  2. Belemmerende omgevingsfactoren
  3. Asbest
  4. Scheurvorming
  5. Energielabel