Betaal jij teveel waterschapsbelasting? Herstel.

Nederland telt 21 waterschappen. Elk waterschap heft waterschapsbelasting. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen ‘watersysteemheffing gebouwd’ en ‘watersysteemheffing ongebouwd’. Ben je eigenaar van een gebouw, zoals een woning, dan betaal je ‘watersysteemheffing gebouwd’. Die wordt gebaseerd op de WOZ waarde.

Het waterschap gebruikt deze belasting voor het beheer van dijken, gemalen en sluizen. Met de zuiveringsheffing zorgt het waterschap voor het zuiveren van afvalwater.

Een juiste WOZ waarde van jouw woning is dus direct van invloed op de te betalen waterschapsbelasting.