Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen kun je hier terug vinden. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je die makkelijk stellen aan een van onze experts door het invullen van het contactformulier hieronder.

1. WOZ waarde

 • De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van verschillende factoren. Zo spelen de verkoopcijfers van woningen uit jouw buurt een rol, maar ook de toestand van jouw eigen woning. Vaak hebben de gemeenten niet alle gegevens om de waarde goed vast te stellen of zijn de gegevens niet meer actueel. De gegevens over jouw woning uit de basisadministratie worden gebruikt, maar er wordt niet specifiek naar jouw woning gekeken. Wij zien ook dat de gemeente vaak niet de meest vergelijkbare woningen gebruikt als referentie, waardoor de waarde niet klopt.
 • Nee, er is geen vast percentage waarmee de gemeente de WOZ-waarde mag verhogen. Elk jaar moet de gemeente de waarde opnieuw bepalen, met nieuwe onderbouwende verkopen. De waardebepaling staat daarin los van het vorige belastingjaar. Een flinke verhoging kan wel des te meer reden geven om de WOZ-waarde in bezwaar te laten controleren. Het is altijd verstandig om bezwaar te maken.
 • Je vindt de WOZ-waarde terug op het aanslagbiljet dat je van jouw gemeente ontvangt. Je kunt de waarde ook inzien op mijn.overheid.nl. Tot slot kun je de waarde opzoeken op WOZwaardeloket.nl.

2. Geen kosten

 • Wanneer een bezwaarprocedure gegrond wordt verklaard, is de gemeente wettelijk verplicht om de gemaakte kosten door de rechtsbijstandverlener te vergoeden. De bedragen voor deze kostenvergoeding staan vast in de wet. De gemeente hoeft deze kosten enkel te betalen wanneer zij zelf een fout heeft gemaakt in de waardebepaling. Mocht de waardebepaling wel juist zijn en wordt het bezwaar ongegrond verklaard, dan hoeft de gemeente geen kostenvergoeding te betalen. In dat geval dragen wij de kosten. Het blijft hoe dan ook dus kosteloos voor jou.
 • Wanneer de gemeente de waarde niet juist heeft bepaald, moet er een kostenvergoeding worden betaald voor de rechtsbijstand. De bedragen hiervoor zijn wettelijk vastgelegd. De gemeente hoeft niets te vergoeden als de waarde wel goed is bepaald.
 • Nee, je kunt gedurende de hele procedure kosteloos intrekken. Wij raden dit echter af en vragen je om hiervoor eerst contact met ons op te nemen. Het is veelal namelijk zonde om het bezwaar in te trekken en je loopt mogelijk besparing op de belasting mis.

3. Bezwaar maken

 • Nee. Het is bij wet bepaald, dat de gemeente jou geen kosten in rekening mag brengen voor het indienen van een bezwaarschrift.
 • Door ons van zoveel mogelijk informatie te voorzien kunnen wij de kans op succesvol bezwaar vergroten. Denk hierbij aan foto's van jouw woning. Hoe meer informatie wij hebben, hoe sterker het bezwaar.
 • Ja, de verkoopprijs kan invloed hebben op jouw bezwaar. Ligt de verkoopprijs fors hoger dan de WOZ-waarde, dan is het sowieso niet zinvol om door te gaan met bezwaar maken. Ligt de verkoopprijs lager dan de WOZ-waarde, dan is het juist wel zinvol.
 • Ja, ook na verkoop van jouw woning kun je jouw bezwaar voortzetten. Als je op 1 januari eigenaar bent van de woning, ben je voor dat hele jaar belastingplichtig. Ook als jouw woning op 3 januari wordt verkocht bijvoorbeeld. Je kunt te veel betaalde belasting dus terugkrijgen, ook al woon je niet meer in de woning. Houd er wel rekening mee dat de verkoopprijs van invloed is op de WOZ-waarde.
 • Het kan heel verstandig zijn om als erfgenaam bezwaar te maken. De WOZ-waarde speelt namelijk een grote rol voor de hoogte van de erfbelasting. Het kan zijn dat je automatisch van de gemeente een aanslagbiljet ontvangt als erfgename(n), maar wij kunnen deze ook voor jou opvragen. Hiervoor moeten we met de verklaring van erfrecht aan kunnen tonen dat jij (eventueel samen met andere erfgenamen) de erfgenaam bent.
 • Om de procedure te starten hebben wij een getekende machtiging en een kopie van het aanslagbiljet nodig. Daarnaast vragen wij om gegevens over de woning, zoals de staat van de woning, leeftijd van de keuken, badkamer en toilet, en de aanwezigheid van eventuele bijgebouwen.
 • Nee, je kunt slechts één partij kiezen om voor jou bezwaar te maken. Wanneer je twee bezwaarschriften laat indienen, moet één van de twee worden ingetrokken.
 • Je kunt bezwaar maken als je van de gemeente een aanslagbiljet hebt ontvangen. Degene die voor het bezwaarschrift de machtiging moet tekenen is degene die als geadresseerde op het aanslagbiljet staat. Heb je geen aanslagbiljet op je eigen naam ontvangen, dan kun je dus geen bezwaar maken. Als je wel belang hebt is het mogelijk om een eigen aanslagbiljet op te vragen en bezwaar te maken.
 • Nee, wij kunnen niet jouw bezwaarschrift overnemen. We nemen wel een bezwaar over als die ongegrond is verklaard, dan kunnen we een beroepsprocedure starten.
 • Ja, je moet ondanks het bezwaar de belasting gewoon betalen. Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichting niet op. Sommige gemeentes stellen de betalingsverplichting uit. Informeer altijd bij jouw gemeente of dit mogelijk is.
 • Nee, je kunt alleen bezwaar maken als je een aanslagbiljet hebt ontvangen, dat aan jou is geadresseerd. Het is mogelijk een aanslagbiljet op jouw naam op te vragen. Wij kunnen je hierbij helpen.
 • Je kunt de gemeente zelf bellen om te overleggen over de waarde. De valkuil hiervan is dat dit geen formeel bezwaar is. Dit stelt dus niet de termijn veilig die wettelijk is vastgelegd voor het maken van bezwaar. Mocht de gemeente niet op tijd terugkomen op de afspraken, dan kun je hier juridisch gezien niets meer aan doen. Wij raden daarom altijd aan om formeel bezwaar te maken.
 • Nee. Maak je bezwaar omdat je vindt dat de waarde lager hoort te zijn, dan kan dat niet leiden tot een hogere WOZ-waarde dan de oorspronkelijke waarde.
 • Om de WOZ-waarde vast te stellen speelt de staat van jouw woning een grote rol. Niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant is relevant om de waarde goed te kunnen vaststellen. Met foto's van de binnenzijde van jouw woning kunnen wij het bezwaar nog sterker insteken.
 • Een machtiging is alleen geldig in het belastingjaar waarin je die afgeeft. Voordat wij de bezwaarprocedure starten vragen wij om een nieuwe machtiging. De gemeenten vraagt namelijk altijd om een recente machtiging. Wij zullen in de toekomst uiteraard nooit zomaar een procedure namens jou beginnen.
 • Nee, het bezwaar heeft geen invloed op de verkoop van jouw woning. De verkoopprijs wordt niet bepaald op basis van de WOZ-waarde. Bij verkoop van jouw woning zal de verkoopmakelaar zelf de vraagprijs bepalen.
 • Bij het invullen van de inkomstenbelasting zal er gevraagd worden naar de WOZ-waarde van je woning. Het kan zijn dat er over de waarde nog een bezwaar- of beroepsprocedure loopt. In dat geval moet je bij de inkomstenbelasting de WOZ-waarde invullen zoals deze op dat moment is bepaald. Mocht na bezwaar of beroep de waarde worden verlaagd, dan zal de gemeente dit automatisch doorgeven aan de belastingdienst of kun je de inkomstenbelasting herzien. Let hierbij op dat je voor de inkomstenbelasting van dit jaar de WOZ-waarde van vorig jaar moet opgeven.
 • Het is mogelijk om na aankoop van een woning een nieuwe beschikking bij de gemeente op te vragen. Met dit nieuwe aanslagbiljet heb je vervolgens de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Wel is het belangrijk om te realiseren dat de verkoopprijs leidend is voor de WOZ-waarde. Hierdoor kan een bezwaar niet zinvol zijn. Mocht je graag een aanslagbiljet willen opvragen of advies inwinnen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.
 • Ja, voor alle onroerende zaken kun je via ons bezwaar maken. Bezwaar maken voor woningen doe je via de website van JUIST. JUIST is onderdeel van Previcus Vastgoed. Voor alle andere onroerende zaken kun je bij Previcus terecht. Denk hierbij aan woningen, recreatiewoningen, loodsen, bedrijfspanden, boerderijen of sportclubs. Zolang je belanghebbende bent, kunnen wij je helpen. Bezoek de website van Previcus.
 • Je dient binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar te maken. Wanneer je later bezwaar maakt zal de gemeente het bezwaar zeer waarschijnlijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit wil zeggen dat de gemeente het bezwaar niet in behandeling neemt. Zorg er dus voor dat je op tijd bezwaar maakt.
 • Het is zeker mogelijk om zelf bezwaar te maken. Vaak heeft een particulier echter niet voldoende kennis in huis om de waardebepaling te beoordelen. Wij zijn specialist in WOZ-zaken en hebben veel taxatietechnische en juridische kennis in huis om jou gedurende de hele procedure het werk uit handen te nemen. Zo heb je zelf geen werk aan de, toch vaak ingewikkelde en tijdrovende, procedure en word je niet overrompeld door jouw gemeente. Je kunt de hele procedure altijd online volgen en wij houden je gedurende het hele proces op de hoogte.
 • Ja, bezwaar maken is altijd kosteloos, ongeacht de uitkomst van het bezwaar. Als het bezwaar door de gemeente wordt toegewezen, zijn zij wettelijk verplicht om onze kosten te vergoeden. Als het bezwaar wordt afgewezen, dan dragen wij dat risico zelf.

4. Bezwaarprocedure

 • Bezwaar maken bij JUIST bestaat uit 3 stappen. Check, bezwaar, bespaar. De eerste stap zet jij. Je checkt via onze website eenvoudig of jouw WOZ waarde klopt. Vervolgens maken wij voor jou bezwaar en dragen we argumenten aan bij de gemeente. Uiteindelijk doet de gemeente uitspraak over het bezwaar. Wordt jouw WOZ verlaagd, dan bespaar je op belasting. Lees verder over onze werkwijze.
 • Wanneer je de documenten die wij nodig hebben hebt opgestuurd stelt een van onze juridisch specialisten een bezwaarschrift op. Een bezwaarprocedure kan lang duren, maar dat verschilt per gemeente. De gemeente heeft tot het einde van het jaar de tijd om uitspraak te doen. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om deze termijn te verlengen met 6 weken. Het kan zijn dat jouw gemeente eerder uitspraak doet, maar ze mogen er dus tot 31 december over doen.
 • Je kunt de procedure te allen tijd volgen door online in te loggen in jouw dossier. Via onze website kunt u bovenaan ''Mijn dossier'' terugvinden. Mocht je dan nog vragen hebben, dan kun je altijd even contact met ons opnemen.
 • Ja, je kunt de procedure te allen tijd volgen door online in te loggen in jouw dossier. Op onze website vind je bovenaan ''Mijn dossier'' terug. Mocht je dan nog vragen hebben, dan kun je altijd even contact met ons opnemen.
 • Nee, in principe wordt de nieuwe waarde automatisch door de gemeente doorgegeven aan alle instanties. Dit kan wel een aantal weken duren.
 • De WOZ-waarde wordt niet automatisch ook voor de voorgaande jaren verlaagd. Hiervoor moet je een apart verzoek doen bij de gemeente. Ook daarbij kunnen wij helpen. Als de WOZ-waarde met meer dan 20% wordt verlaagd, dan stellen we automatisch aan jou voor om voor voorgaande jaren bezwaar te maken.
 • Nee, de proceskostenvergoeding is bedoeld voor de kosten die zijn gemaakt voor de verleende rechtsbijstand. Wij hebben in de machtiging opgenomen dat deze kosten aan ons toekomen, om onze kosten te dekken. Dit is ook de reden dat wij onze dienstverlening gratis aan jou kunnen aanbieden. Het teveel betaalde aan belasting wordt uiteraard wel aan jou uitbetaald.
 • Ja, je kunt gewoon meewerken aan het verzoek om foto's van de gemeente. De gemeente heeft deze informatie en foto's nodig om de binnenzijde van jouw woning te beoordelen. Dit is namelijk ook van belang voor de WOZ-waarde. Mocht je liever geen foto's verstrekken, dan moet de gemeente het bezwaarschrift afhandelen met de bekende informatie. Het kan zijn dat de gemeente dan geen rekening kan houden met een eventuele slechte staat van de woning. Het is ook mogelijk om de informatie en foto's via ons bij de gemeente aan te leveren.
 • Ja, je kunt gewoon meewerken aan een inpandige opname. Deze inpandige opname is bedoeld om inzicht in de situatie ter plekke te krijgen zodat de gemeente jouw bezwaar op een betere manier kan afhandelen. De taxateur van de gemeente binnen laten is niet verplicht, maar wij raden aan om mee te werken omdat het jouw bezwaar versterkt.
 • Het kan zijn dat de gemeente het deel van belasting waarvoor bezwaar is gemaakt uitstelt, totdat het bezwaar is afgerond. Dit doet de gemeente op eigen initiatief, niet omdat wij hierom vragen. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je het beste contact opnemen met jouw gemeente.
 • Het is mogelijk om uitstel van betaling bij de gemeente aan te vragen. Dit moet je alleen wel zelf vragen. Wij als gemachtigde kunnen dat niet voor jou regelen.
 • Wanneer wij een ongegronde uitspraak ontvangen, beoordelen een tweetal taxateurs en een jurist de uitspraak. Als een beroep volgens ons oordeel zinvol is, nemen we daarover contact met jou op.
 • Als het de kans op succesvol bezwaar vergroot, dan komen wij jouw woning bekijken. Als je alle informatie aanlevert waar wij om vragen, zoals foto's, dan is het niet nodig om langs te komen. We overleggen uiteraard altijd eerst met jou voordat wij langskomen.
 • Na ontvangst van het aanslagbiljet moet je binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Dit is de wettelijke termijn. Als je te laat bent, is de waarde onherroepelijk en kun je hier helaas niet meer veel tegen doen.

5. Beroepsprocedure

 • Ja, ook een beroepsprocedure is voor jou kosteloos. Net als in de bezwaarprocedure maken wij in beroep aanspraak op een proceskostenvergoeding van de gemeente, waardoor het jou niets kost. Mocht het beroep ongegrond worden verklaard, dan dragen wij zelf de gemaakte kosten.
 • Je kunt de procedure te allen tijd volgen door online in te loggen in jouw dossier. Dat kan eenvoudig via onze website, door rechtsboven op de knop Mijn dossier te klikken en in te loggen. Heb je vragen, dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.
 • Het is helaas niet te voorspellen wanneer de zitting van de beroepsprocedure zal zijn. Hierin zijn wij geheel afhankelijk van de rechtbank. Het kan vaak wel een aantal maanden duren voordat wij door de rechtbank worden uitgenodigd.
 • Wanneer je zelf bezwaar hebt gemaakt kun je ons alsnog inschakelen om de procedure van jou over te nemen. Mocht de gemeente al uitspraak hebben gedaan, dan is het mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Dit moet binnen 6 weken na de datum van de uitspraak gebeuren. Wij kunnen ook deze procedure geheel voor jou uit handen nemen. Wanneer je alle stukken naar ons stuurt kunnen wij beoordelen of een procedure bij de rechtbank zinvol kan zijn.

"*" indicates required fields