Hoe wordt jouw rioolheffing berekend? Controleer.

Sommige gemeenten gebruiken de WOZ waarde om de rioolbelasting ofwel rioolheffing te bepalen. De hoogte van de heffing verschilt per gemeente en is afhankelijk van de uit te voeren taken. De inkomsten van deze heffing worden gebruikt om het riool te onderhouden en vervangen.