Deze klanten gingen je voor

Lees over de verhalen van deze tevreden klanten die je voorgingen door hun WOZ bezwaar uit te besteden aan Previcus Vastgoed. JUIST is onderdeel van Previcus.

Minder erfbelasting door forse WOZ verlaging

In 2014 kwam meneer Bruno voor het eerst in contact met de dienstverlening van Previcus Vastgoed. Zijn vrijstaande woning met garage en carport in de gemeente Blaricum werd nog steeds zeer hoog gewaardeerd, ondanks de recente economische crisis die de huizenprijzen flink had laten dalen. Daarom liet hij Previcus Vastgoed namens hem bezwaar aantekenen. Na het doorlopen van de reguliere bezwaarprocedure, waarbij door Previcus ter aanvulling een taxatierapport is opgesteld, werd de WOZ waarde voor belastingjaar 2014 met maar liefst 11% verlaagd. Na het overlijden van de heer Bruno lieten zijn dochters voor het daarop volgende belastingjaar wederom de WOZ waarde controleren. Weer wist Previcus de waarde verder te verlagen, nu met 6%. Uit tevredenheid over de behaalde resultaten en de belastingbesparingen liet de familie Bruno als dank voor de gratis dienstverlening een grote slagroomtaart bezorgen op het kantoor van Previcus Vastgoed. Inmiddels heeft de familie Bruno de woning verkocht en hebben ze door de forse WOZ verlaging ruim 20% kunnen besparen op de door hen te betalen erfbelasting.

WOZ waarde met 51% verlaagd!

De eigenaresse van een vrijstaande bungalow in de bossen binnen de gemeente Gemert-Bakel vond de WOZ waarde van haar woning veel te hoog en daarom schakelde zij Previcus Vastgoed in om de waarde te controleren. Nadat Previcus de bezwaartermijn had veiliggesteld werd het object door een van de taxateurs onderzocht. Hij ontdekte al snel dat de vrijstaande bungalow werd vergeleken met objecten die totaal verschillend waren. Zo werd er vergeleken met woningen van steen terwijl de bungalow uit hout bestond. Tevens waren de vergelijkbare woningen aanzienlijk groter dan de bungalow van mevrouw. Bovendien was het hele perceel rondom de woning als tuin gewaardeerd. De tuin van mevrouw bestaat grotendeels uit bosgrond en bosgrond is ruim 200 euro per m2 minder waard dan tuingrond. Ter onderbouwing werd door de taxateur een taxatierapport opgesteld en ingediend in de bezwaarprocedure. Naar aanleiding van het bezwaar werd ingezien dat de waarde te hoog was en de WOZ waarde werd met maar liefst 51% verlaagd. Omdat de waarde naar aanleiding van de bezwaarprocedure met meer dan 20% werd verlaagd, kon ambtshalve ook de waarde voor 2011 t/m 2014 gecontroleerd worden. Voor deze belastingjaren werden de WOZ waardes ook bijna gehalveerd waardoor de eigenaresse van de bungalow met terugwerkende kracht nog honderden euro’s terug heeft gekregen.

Lagere WOZ waarde voor veehouder

Bij ontvangst van de WOZ beschikking van 2016 werd deze agrarische ondernemer geconfronteerd met een hoge WOZ waarde. De varkensveehouder besloot bezwaar in te dienen via Previcus Vastgoed na telefonisch contact met een van de medewerkers. Er werd hem direct verteld dat door wijzigingen in de taxatiemethodiek voor varkenshouderijen de waarde van veel agrarische ondernemingen waarschijnlijk te hoog was aangehouden. Om een goed beeld van de situatie te krijgen ging een taxateur langs voor een opname ter plekke. Het bedrijf werd tezamen met de agrariër bekeken en de oppervlaktes van de stallen werden besproken. Na deze opname werd een taxatierapport opgemaakt aan de hand van de nieuwe taxatiemethode wat resulteerde in een fors lagere WOZ waarde van het bedrijf. In de uitspraak op bezwaar bleef de waarde gehandhaafd waarop door Previcus Vastgoed een beroepsprocedure gestart is bij de rechtbank. Voor de zitting liet de gemeente weten alsnog akkoord te gaan met de lager getaxeerde waarde. Door volhardend te zijn, heeft deze veehouder een aanzienlijk bedrag terug gekregen.