Privacybeleid

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van JUIST, een handelsnaam van Previcus B.V. aan. Previcus B.V. is statutair gevestigd aan de Handelstraat 18 (5831 AV) te Boxmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76925099.

In onze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze verwerken. Deze informatie is van toepassing op onze websites www.previcus.nl, www.wozverlagen.nl, www.wozpunt.nl, www.juistwoz.nl en verder contact bij een overeenkomst of samenwerking.

Bij vragen of verzoeken betreffende persoonsgegevens kun je op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen via 085-2384238 of mailen naar info@juistwoz.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

JUIST verwerkt persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van onze dienstverlening. Deze gegevens zijn door henzelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de mate waarin je gebruik maakt van onze diensten en welke gegevens je aan ons verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op onze website, d.m.v. cookies;
 • Overige persoonsgegevens die je bewust verstrekt door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch in het kader van jouw WOZ-bezwaar.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@previcus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

JUIST verwerkt jouw persoonsgegevens om bezwaar te kunnen maken tegen de hoogte van jouw WOZ-waarde en indien nodig hierover contact met je te kunnen opnemen. Ook analyseren wij het gedrag van onze websitebezoekers om onze website te verbeteren. Hieronder volgen alle doeleinden van onze gegevensverwerking:

 • Voor het indienen van een volledig bezwaarschrift in het kader van een WOZ-bezwaar procedure;
 • Om je te informeren over de status van jouw online dossier;
 • Om je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening op een correcte manier uit te kunnen voeren;
 • Voor het leveren van fysieke producten, zoals drukwerk of post;
 • Voor het verzenden en personaliseren van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Voor het afhandelen van betalingen;
 • Voor het analyseren van gedrag op onze website om de website te verbeteren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte;
 • Voor het naleven van onze algemene voorwaarden en waar mogelijk verbeteren.

CRM systeem

Middels onze website kun je je aanmelden voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken. Je kunt zelf vrijwillig meer gegevens verstrekken, denk hierbij aan geslacht, telefoonnummer, aanvullende gegevens, koopakte, huurcontract, verklaring van erfrecht en/of foto’s.

Alle informatie wordt geregistreerd in ons CRM systeem. Het CRM systeem wordt beheerd door Gate51 en is tevens inzichtelijk voor samenwerkende externe partners. Ons CRM systeem beschikt over een SSL certificaat waardoor de verbinding is beveiligd, geverifieerd door COMODO CA Limited.

Informatie welke je op papier aan ons verstrekt wordt na registratie in ons CRM systeem vernietigd. Tweewekelijks worden alle data vernietigd door Rhenus-archiefvernietiging. Alle correspondentie per mail, telefonisch of contactformulier wordt geregistreerd in ons CRM systeem en vervolgens verwijderd. 

Nieuwsbrief

Indien je je hebt aangemeld voor onze dienstverlening ontvang je van ons een aantal keer per jaar een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden verstuurd middels Hubspot en/of MailChimp. Indien je de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kun je je hiervoor uitschrijven. Na uitschrijving ontvang je niet langer de nieuwsbrief. Dit staat los van e-mails die je ontvangt in het kader van het processuele verloop van jouw dossier.

Contactformulieren

Op onze website kun je middels het contactformulier een vraag of opmerking sturen. De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel van de verwerking en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken. Als aanvulling kunnen vrijwillig meer gegevens worden verstrekt, zoals een telefoonnummer als er een voorkeur is voor telefonisch contact in plaats van communicatie via de mail.

De ingevulde gegevens worden verwerkt via de tool Gravityforms en opgeslagen in de database van de website, gehost bij Proxsys. De ingevulde contactformulieren worden ook via de mail doorgestuurd naar het algemeen e-mailadres van JUIST, info@juistwoz.nl.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website zo optimaal mogelijk werkt maken wij gebruik van verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies bevatten geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens.

De soorten cookies die we gebruiken:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om gebruik te maken van de functionaliteiten.
 • Performance cookies: deze cookies houden bij welke advertentie leidt tot het invullen van ons intakeformulier of bijvoorbeeld een e-book download.
 • Analytische cookies: deze cookies slaan statistieken op en meten het gebruik van onze website.
 • Profilering cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je advertenties en berichten ziet die voor je relevant zijn. Ook als je gebruik maakt van Sociale Media zullen deze cookies jouw bezoek herkennen. JUIST heeft geen invloed op deze sociale media en verwijst je voor algemene voorwaarden naar de sociale media zelf.

Wanneer je geen cookies wilt ontvangen/opslaan, dan kun je dit in de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen. Het kan dan wel zijn dat onze website niet optimaal werkt.

Verstrekking buiten de EER

Het kan zijn dat wij in het kader van de online dienstverlening persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Denk aan partijen zoals Google, Hubspot of als we met je in contact komen via onze social media-kanalen. Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens beschermd blijven treffen wij passende voorzorgsmaatregelen. We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de bescherming van deze persoonsgegevens, die zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

JUIST neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JUIST) tussen zit.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

JUIST bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Heb je je aangemeld voor een WOZ-bezwaar procedure dan blijven jouw persoonsgegevens 20 jaar bewaard volgens NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Dit is nodig in verband met bedrijfsmatige doeleinden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

JUIST verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van jouw WOZ bezwaar aan gemeenten, rechtbanken en de belastingdienst.

Partners waar wij mee samenwerken en die daarmee inzicht hebben in jouw persoonsgegevens, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ongeacht deze overeenkomst blijft JUIST verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren, te verkrijgen of te verwijderen. Je kunt middels jouw online dossier inzien welke persoonsgegevens wij van je hebben verzameld. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@juistwoz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. JUIST wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

8. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of wanneer je aanwijzingen hebt van misbruik, bel dan 085-2384238  of neem contact op via info@juistwoz.nl.

9. Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is aangepast wegens de aangescherpte privacywetging. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgeving.