Betaal niet te veel OZB. Check.

De gemeente stelt een WOZ waarde van jouw woning vast om te berekenen wat de hoogte is van de gemeentelijke belastingen. Aan het begin van het jaar ontvang je die WOZ beschikking en de te betalen belasting. De onroerendezaakbelasting is een van die gemeentelijke belastingen, ook wel de OZB.

Het te betalen bedrag is een percentage van de vastgestelde WOZ waarde. Elk jaar stelt jouw gemeenteraad de tarieven daarvoor vast. Elke gemeente hanteert een eigen tarief.

Rekenvoorbeeld

Heeft jouw woning een vastgestelde WOZ waarde van €300.000,00 en is het door de gemeenteraad vastgestelde woningtarief 0,17%? Dan betaal je aan OZB € 510,00.

Dit rekenvoorbeeld laat meteen zien waarom het belangrijk is er zeker van te zijn dat de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning klopt. Is die namelijk te hoog, dan betaal je teveel belasting.

Tot slot is er een verschil tussen OZB voor eigenaren van een woning en eigenaren van een niet-woning. Je bent bijvoorbeeld eigenaar van een niet-woning als je de woning onderdeel is van een erfenis of schenking.

Benieuwd of je kunt besparen op de onroerendezaakbelasting ? Check of jouw WOZ klopt en vul onderstaand formulier in.