Zelf bezwaar gemaakt? Laat JUIST uw bezwaar overnemen

Foto van Bas van der Wielen Bas van der Wielen Leestijd: 5 minuten

Aan het begin van elk jaar ontvangt iedere woning- en onroerendezaakbezitter een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente. De vermelde WOZ waarde op deze aanslag wordt als grondslag gebruikt voor diverse belastingen, denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en inkomstenbelasting. In 2018 zijn er 122.000 WOZ bezwaarschriften ingediend. Dit is slechts 1,5% van de in totaal 8,1 miljoen verstuurde WOZ beschikkingen. 40.000 WOZ bezwaarschriften zijn ingediend door een specialist. Zelf bezwaar gemaakt? U kunt uw WOZ bezwaar laten overnemen door JUIST.

Zelf bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dit zelf doen of uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau. Wanneer u zelf bezwaar maakt moet u zorgen dat uw bezwaarschrift aan de gestelde eisen voldoet. Als bijlage bij uw aanslagbiljet of op de site van uw gemeente kunt u zien hoe u bezwaar kunt maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Let er hierbij op dat u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maakt en dat uw bezwaarschrift voldoet aan alle eisen. Vergeet hierbij niet te verzoeken om een hoorzitting. De gemeente is wettelijk verplicht om u uit te nodigen voor een hoorzitting. De hoorzitting kunt u gebruiken om uw grieven te onderbouwen of nieuw aan het licht gekomen inzichten aan de gemeente te communiceren.

5 redenen om WOZ bezwaar te laten overnemen door JUIST

  1. Tijd. Het scheelt u tijd en u heeft er verder geen omkijken naar. U hoeft slechts aan het begin van de procedure een volmacht af te geven en een informatieformulier in te vullen en de specialist doet de rest. Wilt u toch af en toe informeren naar de stand van zaken, dan kunt u alles terug vinden in uw online dossier of telefonisch contact met ons opnemen.
  2. Kennis. Een specialist maakt gebruik van diverse programma’s om de WOZ waarde van uw woning te controleren. Met name het toepassen van de verkregen informatie vereist specialistische taxatiekennis. Daarnaast zijn specialisten op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen omtrent de Wet WOZ en alle huidige taxatienormen. Niet alleen de specialistische taxatiekennis is belangrijk voor een goed onderbouwd WOZ bezwaar, ook de juridische kennis is van groot belang. Waar dient een bezwaarschrift aan te voldoen? Waarmee moet rekening worden gehouden bij het opstellen van een beroepschrift? Wat vertel ik tijdens een hoorzitting en hoe ga ik om met de gestelde termijnen? Een specialist weet met elke fase binnen een bezwaar- of beroepsprocedure raad.
  3. Gratis. Een WOZ bezwaar procedure door een specialist is gratis. Gratis? Ja, gratis! Als de WOZ waarde wordt verlaagd naar aanleiding van een WOZ bezwaar dan is de gemeente wettelijk verplicht de door de specialist gemaakte kosten te vergoeden. Hierdoor is de procedure voor u geheel gratis en het belastingvoordeel is volledig voor u. Lees hier alles over de proceskostenvergoeding
  4. Focus. Wanneer u als particulier bezwaar of beroep maakt tegen de hoogte van de WOZ waarde spelen emoties vaak een belangrijke rol bij de onderbouwing van de argumenten. Helaas heeft de gemeente of de rechtbank hier in de meeste gevallen geen boodschap aan en wordt er puur naar de feiten gekeken. Een specialist is niet emotioneel betrokken bij het bezwaar of beroep, op deze manier kan een specialist meer doelgerichte punten aandragen.
  5. Procedure. Een specialist weet precies hoe een WOZ bezwaar procedure of een WOZ beroepszaak eruit ziet. Zij weten wat er door een gemeente of rechtbank wordt gevraagd en aan welke eisen een bezwaarschrift of een beroepschrift moeten voldoen. Daarnaast weet een specialist precies welke stappen er binnen een procedure gezet moeten worden en hoe te reageren op bepaalde verzoeken van de gemeente. Benieuwd naar hoe een WOZ bezwaar procedure eruit ziet? Lees hier onze blog ‘Bezwaar WOZ van A tot Z’.

” Ik ben zeer tevreden met de werkwijze van JUIST. Zij zijn ervaren en weten precies welke personen/instanties ze moeten benaderen/aanspreken. En met, in onze situatie, tot nu toe een goed resultaat! ” 

Overname van bezwaar of beroep?

Tot aan de uitspraak kan JUIST uw WOZ bezwaar overnemen. Aan het overnemen van een bezwaarprocedure zijn voor u geen kosten verbonden. Het enige wat u hoeft te doen is het door u ingediende bezwaarschrift, een getekende volmacht en alle overige communicatie met de gemeente aan ons toesturen. Er zal een gemotiveerde overnamebrief naar de gemeente worden gestuurd waarin tevens wordt verzocht om een hoorzitting. De gemeente zal vanaf dat moment ook alle correspondentie sturen naar de specialist. Tijdens de hoorzitting zullen wij nog nieuwe inzichten aan de gemeente communiceren. Zodra wij de uitspraak ontvangen, wordt deze beoordeeld door onze taxateur. U ontvangt de uitspraak met ons begeleidend schrijven per post. Wanneer wij niet tevreden zijn met de uitspraak zullen wij kosteloos een beroepsprocedure starten.

Heeft u zelf de bezwaarprocedure doorlopen en bent u het niet eens met het eindresultaat dan kunt u binnen 6 weken na de officiële uitspraak van de gemeente tegen de uitspraak in beroep gaan. Dit kunt u zelf doen of uitbesteden aan een specialist. Zonder enige ervaring kan het opstarten van een beroepszaak en het bijwonen van een zitting een spannende ervaring zijn. Wanneer u ervoor kiest de procedure voort te zetten door een specialist zal er allereerst beoordeeld worden of een beroepszaak zinvol is. Hiervoor dient u alle correspondentie met de gemeente te verzamelen en toe te sturen. Wanneer u besluit het uit te besteden aan een specialist komt het eenmalige griffierecht voor rekening van de klant, voor particulieren bedraagt het griffierecht € 46 en voor bedrijven/instellingen € 331. Dit griffierecht ontvangt u retour wanneer het beroep gegrond wordt verklaard. De gemeente is dan verplicht het door u betaalde betaalde griffierecht terug te betalen.

Procedure opstarten

Wilt u uw bezwaar of beroepsprocedure laten voortzetten door JUIST? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers. Of vul ons contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.