WOZ waarde verlagen bij erfenis

Foto van Mijke Peters Mijke Peters Leestijd: 3 minuten

Wanneer je een woning erft, komt er van alles op je af. Acht maanden na het overlijden van jouw naaste, dien je erfbelasting te betalen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de WOZ waarde, omdat dit de grondslag is voor de hoogte van de erfbelasting. In deze blog wordt toegelicht welke concrete stappen je dient te zetten om de aangifte van de erfbelasting goed te laten verlopen.

Lees alles over het effect van een lagere WOZ waarde bij een erfenis op deze pagina:
Minder erfbelasting bij lagere WOZ waarde

WOZ waarde geërfde woning

De erven hebben bij de aangifte erfbelasting de keuze uit de WOZ waarde van het jaar van overlijden óf die van het jaar daarna. Kies hier voor de laagste WOZ waarde, zodat je zo min mogelijk erfbelasting betaalt. De WOZ waarde van de geërfde woning is namelijk vaak te hoog. Je kan de WOZ waarde terugvinden op www.woz-waardeloket.nl.

Beschikking op naam erfgenamen

In sommige gevallen is het verstandig om een beschikking op naam van de erfgenamen op te vragen. Pas dan ben je, volgens de gemeente, belanghebbende en kan je bezwaar maken tegen deze beschikking.  

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is vaak nodig bij instanties om aan te tonen dat je rechthebbend erfgenaam bent. Hierin staat wie er is overleden, of de overleden persoon een testament heeft achtergelaten, wie recht heeft op welk deel van de erfenis en wie de executeur testamentair is. Daarnaast is een verklaring van erfrecht noodzakelijk voor het verzoek tot beschikking op naam van de erfgenamen. 

Termijn van aangifte

Binnen 8 maanden na overlijden dien je de aangifte voor de erfbelasting te doen. Om deze aangifte te kunnen doen, heb je de juiste WOZ waarde nodig. Een bezwaarprocedure neemt veelal een jaar of langer in beslag. Previcus Vastgoed biedt de mogelijkheid tot een versnelde procedure, waardoor je tijdig jouw aangifte erfbelasting kunt indienen. Wanneer je te laat aangifte doet, wordt er met een verhoogd belastingrentetarief gerekend en betaal je onnodig veel belasting. Om dit te voorkomen is het raadzaam een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen. Hiermee kun je de belastingrente beperken.

Laat de WOZ waarde van de geërfde woning berekenen door een specialist en voorkom dat je teveel erfbelasting betaalt. 

Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze experts.