WOZ waarde van woningen stijgt met 7,3% in 2021

Leestijd: 2 minuten

Ieder jaar zien we een stijging in de WOZ waarde voor woningen. Dit jaar stijgt de WOZ waarde voor woningen, op basis van cijfers van de waarderingskamer, gemiddeld met 7,3%. Vereniging Eigen Huis (VEH) roept huiseigenaren op om goed naar de waarde te kijken.

Aanslag gemeentelijke belastingen

In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u als huiseigenaar de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Dit jaar is deze gemiddeld 7,3% hoger dan in 2020. Deze waarde wordt gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2020.

Gemiddelde per gemeente

Waar vorig jaar de gemiddelde WOZ waarde in Nederland € 270.000,- was, is deze dit jaar opgelopen tot € 290.000,-. Daarnaast zijn de huurprijzen het afgelopen jaar flink gestegen. Het is afhankelijk van het gemeentelijke belastingtarief of daardoor ook de OZB-aanslag stijgt. Meer over de OZB stijging leest u in deze blog.

Nadelen van een te hoge WOZ waarde

Omdat de WOZ waarde van woningen stijgt, neemt de gemeentebelasting toe. Dit komt doordat u als huizenbezitter OZB (onroerendezaakbelasting) betaalt. Deze belasting is een percentage over uw WOZ waarde. Daarnaast gaat ook het eigenwoningforfait omhoog. Ook dit betreft een percentage van de WOZ waarde en wordt opgeteld bij uw inkomen tijdens uw aangifte.

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde

Het is belangrijk om WOZ waarden te laten controleren. Zo bevestigen ook VEH, Kassa en NU.nl. Twijfelt u of uw WOZ waarde correct is? Laat uw WOZ waarde dan gratis controleren door JUIST, door onderstaande WOZ check in te vullen. Een WOZ bezwaar brengt voor u geen kosten met zich mee. In een andere blog leest u waarom wij deze dienstverlening gratis kunnen aanbieden.