WOZ Bezwaar Maken: Top 10 meest gestelde vragen over bezwaar tegen de WOZ waarde 

Leestijd: 6 minuten

1. Waarom klopt mijn WOZ waarde niet?

Of je nu in een grote of kleine gemeente woont, het kost de gemeente heel veel tijd om alle objecten op de juiste manier te taxeren om zo de WOZ waarde te bepalen. In theorie zou er elk jaar een taxateur naar uw huis moeten komen om te bepalen of er iets aan uw woning is veranderd, denk hierbij aan groot onderhoud of het uitbreiden van uw woning. Op basis van deze gegevens zoekt de gemeente naar de drie meest geschikte vergelijkingsobjecten in uw omgeving, het gaat hierbij om recent verkochte woningen. Deze gegevens samen leveren de huidige marktwaarde van uw woning op.

U kunt zich voorstellen dat dit veel te veel tijd in beslag neemt en voor de meeste gemeenten niet haalbaar is, los van het feit dat de meeste mensen niet elk jaar een taxateur van de gemeente over de vloer willen hebben. Daarom gebruiken gemeenten andere methodes, zoals een systematische modelvergelijking om op een efficiënte manier zoveel mogelijk objecten te taxeren en zo de WOZ waarde te bepalen.

Doordat dit een computergestuurd proces is, sluipen er helaas wel onnauwkeurigheden in. Het is dan ook altijd raadzaam om uw WOZ waarde goed te laten controleren en indien de waarde te hoog is vastgesteld hier bezwaar tegen aan te tekenen. U kunt namelijk niet verliezen! 

2. Op welke belastingen heeft een lagere WOZ waarde invloed?

De WOZ waarde van uw woning heeft op veel belastingen invloed. Bezwaar maken om een lagere WOZ waarde te realiseren heeft dus vaak als gevolg dat u daadwerkelijk minder belasting gaat betalen.

De WOZ waarde wordt als grondslag gebruikt voor de volgende belastingen:

  • OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
  • OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ waarde)
  • Vermogensbelasting
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting

Meer weten? Lees het artikel over de invloed van de WOZ-waarde.

3. Kan ik ook zelf bezwaar maken?

Uiteraard kunt u ook zelf WOZ bezwaar maken. U kunt dan bij uw gemeente raadplegen wat de beste manier is om dit te doen. Op internet zijn tal van voorbeeldbrieven te vinden die u kunt gebruiken om uw bezwaarschrift op te stellen.

4. Is de kans groter dat mijn bezwaar slaagt als dit door een WOZ bureau wordt uitgevoerd?

In de meeste gevallen is dat inderdaad het geval. De reden hiervoor is dat de meeste WOZ bureaus meer inhoudelijke kennis en ervaring hebben. De specialisten die werkzaam zijn binnen deze WOZ bureaus hebben de juiste en meest recente kennis met betrekking tot de Wet WOZ waardoor zij uw object altijd een correcte waarde kunnen geven.

Wij van JUIST zijn gespecialiseerd in de Wet WOZ en hebben al ruim 15 jaar ervaring. Wij hebben al meer dan 13.000 bezwaren met succes afgerond. Door onze ervaring kunnen wij tijdens een bezwaarperiode net het verschil maken. Een goed WOZ bureau heeft echter ook u nodig, aangezien u de meeste kennis heeft van uw eigen woning en uw buurt. Zo werken wij samen als team om uw WOZ waarde te verlagen. 

5. Welke argumenten zijn het meest belangrijk bij een bezwaar? 

Er zijn veel argumenten die gebruikt kunnen worden om succesvol bezwaar te maken. Desalniettemin is elke situatie uniek en dient er per object gekeken te worden naar de juiste bezwaar argumenten. Zo heeft de ene woning last van belemmerende omgevingsfactoren terwijl de andere woning juiste een slechte staat van onderhoud heeft.

Om meer te weten te komen over argumenten die helpen bij een bezwaar, verwijzen wij u graag naar ons kennisartikel over de top 5 argumenten bij bezwaar.

6. Waarom kunnen WOZ bureaus zoals JUIST ‘gratis’ bezwaar maken?

Voor niets gaat de zon op! Toch kost WOZ bezwaar laten maken bij een WOZ bureau zoals JUIST u helemaal niks. Wij werken volgens het principe ‘Geen besparing, geen kosten’.

Wanneer u een specialist inhuurt om namens u de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen uw WOZ beschikking te voeren, kan de specialist de gemeente verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Het Besluit proceskosten bestuursrecht verplicht de gemeente om de door ons gemaakte kosten te vergoeden wanneer de WOZ waarde wordt verlaagd. JUIST garandeert u dat vanwege onze efficiënte werkwijze deze vergoeding al onze kosten dekt. Op deze manier bent u als belanghebbende dus geheel kostenneutraal.

Mocht het zo zijn dat de gemeente het bezwaarschrift afwijst, dan nemen wij de gemaakte kosten uiteraard geheel voor onze rekening. Deze kostenvergoeding is geregeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht

7. Kost dit de gemeente niet extra veel geld?

Zoals hierboven uitgelegd worden onze diensten bij een succesvol bezwaar betaald door uw gemeente. Het is een hardnekkig gerucht dat gemeenten de proceskostenvergoeding aan WOZ bureaus doorberekend aan haar inwoners door het verhogen van belastingen. Dit zou raar zijn, aangezien u het recht heeft op een correcte WOZ waarde. Samen met onze klanten helpen wij de gemeenten om zoveel mogelijk WOZ waarden goed vast te stellen. De gemeente zal daar niet haar eigen inwoners voor op laten draaien.

8. Kan de gemeente ook mijn WOZ waarde verhogen na een bezwaar?

Zoals wij bij JUIST altijd zeggen: U kunt niet verliezen! In geen enkel geval kan de gemeente namelijk uw WOZ waarde verhogen nadat u bezwaar heeft gemaakt. Mocht u echter een grote verbetering aan uw woning hebben aangebracht waarvan de gemeente niet op de hoogte is, kan het zijn dat uw WOZ waarde het jaar daarop wel iets hoger uit kan vallen. Ook in dat geval staan wij echter klaar om voor uw bezwaar te maken!

9. Hoe snel moet er na ontvangst van de beschikking bezwaar worden aangetekend?

Wanneer u bezwaar aan wilt tekenen tegen de hoogte van uw WOZ waarde, dient dit binnen zes weken na dagtekening van uw WOZ beschikking te worden gedaan bij de gemeente. Het is altijd belangrijk om hier snel werk van te maken, zodat uw WOZ bezwaar gegarandeerd op tijd binnen is.

10. Hoe snel krijg ik te horen of mijn WOZ waarde is verlaagd?

De gemeente is verplicht om voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar uitspraak te doen op het bezwaarschrift. Het kan dus zijn dat de uitspraak even op zich laat wachten, ook een WOZ bureau moet in zo’n geval rustig afwachten. In de praktijk volgt een uitspraak vaak eerder, zodat u uw teveel betaalde belasting al eerder retour ontvangt. Benieuwd hoe een WOZ bezwaar in zijn werk gaat? Bekijk ons artikel WOZ bezwaar van A tot Z.

Bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde?

Zijn al uw vragen over bezwaar maken beantwoord? Vul dan eenvoudig de WOZ check op onze website in en u weet meteen of u bezwaar kunt maken. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met één van onze specialisten.