Woning van voor 1923, lagere WOZ waarde door ontbreken spouwmuren

Leestijd: 3 minuten

Cis van Abbe is sinds midden 2019 bij JUIST werkzaam als Senior WOZ consultant. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het voeren van onze beroepszaken. Recentelijk hebben wij een uitspraak mogen ontvangen in een beroepsprocedure waarbij Cis de belangen behartigde van de belanghebbende. Die ging over het bepalen van de WOZ waarde van woningen waarbij spouwmuren ontbreken.

Je hebt recentelijk een beroepsprocedure gewonnen met als onderwerp ‘spouwmuur’. Kun je hier iets meer over vertellen?

Afgelopen jaar heb ik een beroepsprocedure gevoerd voor een woning uit 1923 waarvan we de waarde met succes hebben weten te verlagen. Wij zien namelijk dat de gemeente in veel gevallen geen rekening houdt met het feit dat huizen voor 1923 gebouwd zijn zonder spouwmuur. Deze huizen kunnen niet zomaar vergeleken worden met huizen met een spouwmuur.

De gemeente onderbouwt de waarde altijd met een taxatieverslag. In dit verslag vergelijkt zij uw woning met 3 referentieobjecten. De waarde van deze referentieobjecten is hierbij erg van belang. Maar wanneer deze woningen te veel afwijken, zoals in dit geval waarbij de ene woning wel spouwmuren heeft, maar de andere niet, is dit niet de juiste vergelijking en wordt de WOZ waarde te hoog vastgesteld.

Bij alle huizen van grofweg 1923 of van voor dit bouwjaar, ontbreken de spouwmuren. Hier dient in de toekomst rekening mee gehouden te worden door de gemeente. Zij dient de juiste referentieobjecten als vergelijking te gebruiken om zo een zo eerlijk mogelijke WOZ waarde vast te stellen.

Wat gebeurt er voordat wij een beroep starten?

In de bezwaarfase benoemen wij alle grieven aan de gemeente. Zij zal alle argumenten beoordelen en maakt hun besluit schriftelijk kenbaar aan ons. Het bezwaar kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Wanneer een bezwaar ongegrond wordt verklaard, betekent dit dat de gemeente niet akkoord gaat met de door ons voorgestelde WOZ waarde voor een woning. De uitspraak van de gemeente wordt altijd beoordeeld door onze taxateur. Wij hebben zes weken de tijd voor het starten van een beroepsprocedure.

Wat houdt de beroepsprocedure in?

Wanneer de taxateur zich niet kan vinden in de uitspraak van de gemeente gaan wij in beroep. Deze beroepsprocedure wordt gevoerd bij de rechtbank. Allereerst dienen onze specialisten een beroepschrift in tegen de uitspraak van de gemeente. Deze wordt geschreven door onze jurist met input van de taxateur. De gemeente krijgt hierbij ook de kans om een verweerschrift in te dienen bij de rechtbank. Zodra alle stukken zijn ontvangen door de rechtbank wordt er een zitting gepland. Deze zitting wordt door mijn collega’s en mij bezocht. Tijdens de zitting komen beide partijen aan het woord. De grieven worden benoemd en in een slotpleidooi wordt nog eens op elkaars standpunt gereageerd. De rechter zal binnen 6 tot 12 weken een uitspraak formuleren. Zijn wij het dan nog niet eens met de uitspraak dan starten wij een hoger beroep.

Woning zonder spouwmuren?

Is uw woning voor 1923 gebouwd? Dan is de kans groot dat de WOZ waarde van uw woning te hoog is vastgesteld. Het is goed om uw waarde gratis door JUIST te laten controleren.