Waar heeft de WOZ waarde invloed op?

Foto van Antonio Garcia Alanis Antonio Garcia Alanis Leestijd: 2 minuten

De invloed van de WOZ waarde neemt toe. Eerst werd de waarde in 2010 alleen nog meegenomen bij de belastingaangifte en de gemeentebelastingen. Nu moeten vastgoedeigenaren het ook opgeven bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, bij het leasen van een auto (private lease) en bij het opgeven van de WWS-punten bij het bepalen van de huurprijs van een huurwoning.

Op weke belastingen heeft de WOZ waarde invloed?

De invloed van de WOZ waarde strekt zich verder uit. De WOZ waarde heeft namelijk ook invloed op diverse belastingen. Dit wil zeggen dat een WOZ verlaging niet alleen een besparing oplevert voor de onroerendezaakbelasting. Een WOZ verlaging zorgt er tevens voor dat er een aanpassing wordt doorgevoerd bij onderstaande belastingen:

  • Rioolheffing
  • Inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait)
  • Vermogensbelasting (Box 3)
  • Vennootschapsbelasting
  • Schenkbelasting
  • Erfbelasting
  • Watersysteemheffing
  • Verhuurderheffing
  • Afvalstoffenheffing

Deze belastingen hanteren de WOZ waarde als grondslag. Bij een verlaging ervan zal er een correctie plaatsvinden op deze belastingen. De besparing kan dus verder oplopen.

De gemiddelde besparing bij lagere WOZ waarde

Diverse gemeenten geven aan dat een WOZ bezwaar een besparing kan opleveren van maar een paar tientjes. Hier wordt niet in meegenomen dat een WOZ verlaging tevens zorgt voor een verlaging van diverse andere belastingen waar de WOZ waarde als grondslag wordt gebruikt. Dit kan oplopen tot een gemiddelde besparing van € 250,-. Mocht de erfbelasting een rol spelen, dan kan de besparing oplopen tot duizenden euro’s.

Forse besparing bij erfbelasting

Een WOZ verlaging zorgt vooral bij de erfbelasting voor een forse besparing. De hoogte van de erfbelasting is allereerst afhankelijk van de waardering van de woning. De grondslag van de erfbelasting is de WOZ waarde. De te betalen belasting is afhankelijk van de relatie met de schenker of overledene alsmede de hoogte van de schenking of erfenis. Wanneer de waarde van de erfenis lager ligt dan de vrijstelling die van toepassing is, dan betaalt men geen erfbelasting. Afhankelijk van de hoogte van de vrijstelling betaalt men belasting over het overige gedeelte. Dit tarief ligt tussen de 10 en 40 procent van de waarde van de erfenis.

Voorbeeld: Een verlaging van € 25.000,- levert de erfgename(n) een besparing van € 10.000,- op als met uitgaat van het hoogste tarief.

Betaal niet te veel belasting

Wilt u er ook zeker van zijn dat u niet te veel belasting betaalt? Maak dan gratis bezwaar via JUIST.