Villabelasting voor woningen boven 1,11 miljoen euro

Foto van Bas van der Wielen Bas van der Wielen Leestijd: 3 minuten

In 2011 werd de zogeheten villabelasting als tijdelijke maatregel ingevoerd door de PvdA. Toch bestaat de villabelasting nog steeds in 2021. Eigenaren van een woning met een waarde boven 1,11 miljoen euro betalen villabelasting. Tot deze grens betaalt u het eigenwoningforfait percentage.

Bijtelling inkomstenbelasting

Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u een bedrag aangeven bij het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt gezien als inkomsten die u hebt uit uw woning. Het eigenwoningforfait is een bijtelling bij uw inkomen, u betaalt hier inkomstenbelasting over.

Villabelasting een stuk hoger dan het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bekend begrip. Het bedrag dat u bij uw inkomen dient op te tellen betreft een percentage van de waarde van uw woning. Het percentage en het eigenwoningforfait zijn afhankelijk van de WOZ waarde van uw woning. Ligt deze waarde onder de 1,11 miljoen dan wordt het eigenwoningforfait bepaald op 0,5% van de WOZ waarde. Boven deze WOZ waarde van 1,11 miljoen bedraagt het percentage 2,35%. U betaalt in dit geval villabelasting, dit is een groot verschil in kosten.

Huizenprijzen en inflatie

Aangezien de markt en de prijzen van woningen blijven stijgen, komen er steeds meer woningen boven een waarde van 1,11 miljoen euro uit. Dit betekent dat steeds meer woningen in de categorie ‘dure woningen’ terecht komen en er dus steeds meer villabelasting geheven wordt. Jaarlijks verhoogt de belastingdienst de drempelwaarde op basis van de inflatie. De drempelwaarde van 1,11 miljoen is op basis van inflatie met circa 1,8% verhoogd ten opzichte van 2020 toen de drempelwaarde nog 1,09 miljoen euro bedroeg. Bij het vaststellen van de drempelwaarde wordt geen rekening gehouden met het marktsegment en de flinke stijging van woningprijzen die in sommige gevallen wel 10% of meer bedraagt. Een woning die in 2020 een WOZ waarde had van € 1.050.000,00, kan in 2021 een beschikte WOZ waarde van € 1.205.000 hebben gekregen omdat gemeenten in hun modelwaarde wel met het algemene stijgingspercentage in de markt rekening hebben gehouden. Het kan dus zomaar voorkomen dat u zonder ervan op de hoogte te zijn binnen de villabelasting valt omdat de gemeente de WOZ waarde fors hoger heeft ingeschat terwijl de belastingdienst geen rekening gehouden heeft met de marktontwikkeling.

WOZ bezwaar loont voor duurdere woningen

Voor eigenaren van ‘villabelasting-woningen’ loont het dus extra om de beschikte WOZ waarde te controleren en bezwaar te maken tegen de WOZ waarde. Valt na bezwaar de waarde weer onder de drempelwaarde van de villabelasting, dan gaat u beduidend minder betalen aan belasting.

Stel, uw woning heeft een vastgestelde waarde van €1.205.000 en na bezwaar is de WOZ waarde naar beneden bijgesteld tot €1.100.000. In het eerste geval bedraagt het eigenwoningforfait voor belastingjaar 2021 € 7.782,50, door de verlaging is het eigenwoningforfait nog maar € 5.500,00; een verschil van € 2.282,50. Dit is een fors verschil van circa 30% in het eigenwoningforfait, terwijl de WOZ waarde niet zoveel verschilt van elkaar.

Het kan nooit kwaad om uw WOZ waarde te laten controleren door JUIST. Een correcte WOZ waarde betekent dat u het juiste bedrag aan belasting betaalt. Bezwaar maken kan binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Vul de onderstaande WOZ check in.