Verzakkingen hebben door hoge kosten invloed op WOZ waarde

Foto van Bas van der Wielen Bas van der Wielen Leestijd: 3 minuten

De laatste jaren zijn er veel meer verzakkingen binnen Nederland, wat flinke schade kan opleveren aan woningen. U krijgt u als eigenaar herstelkosten voor de fundering, die vaak hoger uitvallen dan verwacht. Daardoor hebben verzakkingen invloed op WOZ waarde. Het KCAG heeft om deze reden het funderingslabel in het leven geroepen. Hierdoor is er bij een aankoop van een woning direct duidelijk wat het risico op verzakkingen is. U krijgt zo niet onverwachte kosten voor het funderingsherstel. Daarnaast zou dit grote invloed moeten hebben op de WOZ waarde.

Steeds meer verzakkingen van invloed op WOZ waarde

Door het veranderende klimaat en de droge zomers daalt de bodem in verschillende delen van het land sneller dan verwacht. Huizen, leidingen, wegen en andere infrastructuur komt hierdoor in gevaar. Met name in de veengebieden van West- en Noord-Nederland verzakte de bodem in de afgelopen jaren sneller dan voorheen, zo blijkt uit een nieuwe bodemdalingskaart van onderzoekers aan de TU Delft.

Funderingslabel vanaf juli 2021

Om duidelijkheid te geven over de staat van de fundering bij het kopen van een huis, wordt het funderingslabel in het leven geroepen. Het funderingslabel bevindt zich nu nog in de testfase. Wanneer dit label goed getest is, zal hij vanaf juli 2021 ingevoerd worden. Het label is een initiatief van het KCAG (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek). Het funderingslabel zal deel uitmaken van het taxatierapport. De taxateur wijst de koper in zijn rapport op de mogelijke financiële gevolgen van funderingsherstel.

Hoge kosten voor kopers door verplicht herstel fundering

Veel kopers zijn zich er niet bewust van hoe hoog de kosten kunnen bedragen voor het herstellen van de fundering voor hun woning. Ook zien we vaak dat het type fundering van het huis niet klopt. Als er problemen zijn met de fundering van een woning kan de schade pas na een onderzoek van een deskundige worden vastgesteld.

Funderingslabel A t/m E

Het funderingslabel komt tot stand door het combineren van de pandgegevens, informatie over de ondergrond en het grondwater. Hieruit komt een funderingslabel van A t/m E: A voor het minst risico op verzakking en E voor het meest risico.

Miljoenen woningen risico op funderingsschade

Volgens schattingen van het KCAF lopen ongeveer een miljoen woningen op termijn risico op funderingsschade. Die schade kan niet worden verhaald op het waterschap, de gemeente of de verzekeraar.

Funderingsherstelkosten invloed op WOZ waarde

Funderingsherstelkosten kunnen maar liefst oplopen tot wel € 70.000,-. Dit zou van grote invloed moeten zijn op de hoogte van de WOZ-waarde. Toch zien wij dat hier niet altijd rekening mee wordt gehouden.

Is de fundering van uw woning niet correct, dan is dit altijd reden om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Wij zorgen voor een eerlijke WOZ waarde, zodat u niet te veel belasting betaalt.