Verplichte funderingsherstelkosten vanuit gemeente Amsterdam

Foto van Bas van der Wielen Bas van der Wielen Leestijd: 3 minuten

Dit jaar hebben (mede)eigenaren van o.a. herenhuizen in Amsterdam een brief ontvangen van de gemeente met hierin een aankondiging voor een funderingsonderzoek. De gemeente is namelijk van mening dat alle panden moeten voldoen aan de eisen van veiligheid, brandveiligheid, bruikbaarheid en gezondheid. Alle panden waarvan de gemeente vermoedt dat deze niet aan de eisen voldoen hebben deze brief ontvangen. Het niet voldoen aan deze eisen kan grote gevolgen hebben voor uw WOZ waarde.

Bij ontvangst van deze brief bent u verplicht om het funderingsonderzoek voor uw pand te laten uitvoeren door de gemeente. Hiervoor moeten de inspecteurs toegang krijgen tot het gehele pand. Er wordt gekeken naar: het casco, de fundering en andere bouwkundige onderdelen, ook naar de samenhang met de panden naast u. De inspecteurs bepalen samen met de aannemer waar het gat wordt gegraven om bij de fundering te komen. In een voorgesprek wordt een afspraak gemaakt om het funderingsonderzoek uit te voeren.

Bodemmonster

Ten minste twee weken voor het geplande funderingsonderzoek komt er een grondwerker bij u langs. Deze boort een gat in de vloer om een bodemmonster te nemen op de locatie van het funderingsonderzoek.

Het casco onderzoek

Bij het casco onderzoek wordt de stabiliteit van het pand, de scheefstand van vloeren en gevels, de bouwtechnische staat van daken, gevels en muren, de (brand)veiligheid en de staat van onderhoud van het pand onderzocht.

Het funderingsonderzoek

Wanneer er tijdens het funderingsonderzoek wordt geconstateerd dat de woning niet aan alle eisen voldoet, dient u binnen 16 weken de problemen, waardoor er niet aan de eis wordt voldaan te herstellen. De kosten voor dit herstel zijn voor u als eigenaar. Als de problemen niet verholpen zijn, kan de gemeente zelfs een boete/ dwangsom opleggen.

Als u niet voldoet aan deze eisen kan het zoals gezegd grote gevolgen hebben voor uw WOZ waarde. Zijn problemen nog niet hersteld op 1 januari 2020, dient er voor belastingjaar 2020 een correctie op de WOZ waarde doorgevoerd te worden in verband met het funderingsherstel. Uit procedures uit het verleden blijkt dat een correctie voor funderingsherstel rond de 80.000 euro ligt, dit is wel afhankelijk van de grootte van het object en de ernst van de problemen. Dit zou betekenen dat uw WOZ waarde een stuk lager vastgesteld moet worden, met als gevolg een groot voordeel voor u als eigenaar.

Heeft u deze brief ontvangen en zijn op 1 januari 2020 de problemen niet hersteld? Dan kunt u via JUIST in de meeste gevallen gratis bezwaar maken tegen uw WOZ waarde. Wij zullen het gehele proces voor u uit handen nemen. Met als resultaat, de kans om een deel van de kosten voor het funderingsherstel terug te verdienen van de gemeente.