Vergoeding voor WOZ rechtshulp verandert in 2024

Leestijd: 3 minuten

Er is een nieuwe wet aangenomen, waardoor de gemeente de vergoeding voor JUIST WOZ in 2024 direct op jouw rekening moet  overmaken. Deze vergoeding voor rechtshulp speelt een belangrijke rol in het aanbieden van  WOZ-diensten. De wetswijziging heeft gevolgen voor de vergoeding die de overheid betaalt voor WOZ-bezwaren die na 1 januari 2024 met succes worden afgerond. Dus ook voor WOZ-bezwaren uit 2023 die pas in 2024 worden afgerond. Op basis van deze wetswijziging veranderen er ook een aantal dingen in de werkwijze van JUIST.

Wat betekent dit voor jou?

  • Wordt jouw bezwaar in 2024 afgerond en wordt daardoor de WOZ-waarde van jouw woning verlaagd? Dan ontvang je van de gemeente de vergoeding voor rechtshulp én de besparing op de onroerende zaakbelasting (ozb) op jouw rekening. Wanneer de vergoeding voor rechtshulp wordt uitbetaald is per gemeente verschillend. 
  • Wij sturen na de uitspraak op bezwaar een factuur met het bedrag  ter hoogte van de vergoeding dat in de uitspraak op bezwaar staat. Na ontvangst van de factuur van JUIST, maak jij het bedrag naar ons over.  
  • Als het bedrag van de vergoeding afwijkt van de factuur die wij sturen, dan kun je contact opnemen met jouw gemeente of de belastingsamenwerking zoals wordt genoemd in de uitspraak op bezwaar.
  • Door een WOZ-verlaging bespaar je ook op de waterschapsbelasting en inkomstenbelasting. Die besparingen worden automatisch verwerkt door het waterschap en de Belastingdienst en jij ontvangt de besparing op jouw rekening. Jij hoeft hiervoor niks te doen.

Veranderingen per 1 januari 2024

Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2024.

  1. De vergoeding voor rechtshulp maakt de gemeente direct naar jou over

Door de nieuwe wet moeten gemeenten de vergoeding voor JUIST direct op jouw rekening overmaken.

  • JUIST stuurt jou een factuur nadat de vergoeding voor rechtshulp op je rekening staat
  • Het bedrag dat wij in rekening brengen is gelijk aan de vergoeding die voor onze werkzaamheden is toegekend door de gemeente. De vergoeding staat vermeld in de uitspraak op bezwaar. 
  • Het kan zijn dat de gemeente de vergoeding verrekent met nog door jou te betalen belastingen. Hierdoor kan het bedrag dat jij ontvangt van de gemeente lager zijn dan het bedrag op de factuur van JUIST.
  • De vergoeding voor rechtshulp staat los van de belasting die jij bespaart door een WOZ-waardeverlaging. De belastingbesparingen die wij voor jou realiseren komen voor 100% bij jou terecht.

Waarom brengt JUIST vanaf 2024 een bedrag in rekening?

Als je WOZ-bezwaar maakt via JUIST, dan is de vergoeding van de gemeente voor ons bedoeld. Wij bieden jou namelijk WOZ rechtshulp. De gemeente betaalt daarvoor een vergoeding aan jou. Daarom sturen wij je na de uitspraak op bezwaar een factuur.

Oude situatie t/m 2023

Tot en met 2023 betaalde jouw gemeente de vergoeding voor WOZ-hulp direct aan de persoon of het bedrijf die de rechtshulp verleende. Maakte je WOZ-bezwaar via JUIST? Dan ontvingen wij de vergoeding direct van de gemeente.

Situarie 2023
Situatie 2024

Klopt jouw WOZ-waarde?

Wil je weten of jouw WOZ-waarde klopt? Doe dan nu de WOZ-scan en check of jij belasting kan besparen.