Uitspraak Gerechtshof aardbevingsschade ook belangrijk voor WOZ waarde

Foto van Michel Uijen Michel Uijen Leestijd: 3 minuten

Afgelopen dinsdag 23 januari 2018 heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij, beter bekend als de NAM, direct de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen moet compenseren. Deze uitspraak geldt voor alle woningen ongeacht of deze wel of geen schade hebben opgelopen door de opeenstapeling van aardbevingen in de afgelopen jaren. Volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bedraagt de totale waardevermindering 954 miljoen euro, verdeeld over 180.000 woningen. Zo is deze uitspraak over aardbevingsschade dus ook van belang voor de WOZ waarde.

WOZ waarde belangrijk rol bij vaststellen waardevermindering

Ondanks de uitspraak van het gerechtshof zijn er nog altijd veel vragen. Zo is het onduidelijk wat de vergoeding precies inhoudt, wanneer men in aanmerking komt voor de vergoeding en hoe de waardevermindering wordt bepaald. Voor de hand ligt wel dat de WOZ waarde hier een belangrijke rol in gaat spelen. Zo zal er gekeken worden naar de waardeontwikkeling van de WOZ waarde gedurende een bepaalde periode. De waardeontwikkeling zal vergeleken worden met een vergelijkbare woning en een zelfde soort omgeving waar geen aardbevingen plaatsvinden. Het verschil tussen deze twee woningen kan daarna als basis dienen voor de waardecompensatie. Een te hoge WOZ waarde is daardoor ongunstig. Het CBS maakt al deels gebruik van deze methode bij het analyseren van de ontwikkeling van de woningmarkt in Groningen.

Bespaar door waardevermindering ook op belastingen

Dat nu eindelijk vast staat dat woningen in het aardbevingsgebied minder waard zijn dient ook door de gemeente doorvertaald te worden in de WOZ waarde. Echter door de recente uitspraak zal dit nog niet zijn meegenomen in de komende beschikking. Eigenaren van aardbevingshuizen doen zichzelf dan ook te kort als zij zich blindstaren op alleen de compensatie van de NAM. Door bezwaar te maken tegen de komende WOZ beschikking die elk moment op de mat kan vallen kunnen honderden euro’s per jaar extra bespaard worden aan belastingen.

Wat betekent dit voor de WOZ waarde?

Aardbevingsschade heeft grote invloed op de WOZ waarde. Door een aardbeving kan er flinke schade ontstaan aan een woning wat leidt tot waardevermindering, dus een lagere WOZ waarde. Niet alleen de waardedaling als gevolg van scheurvorming en verzakking dienen in de WOZ waarde tot uiting te komen, maar ook de (administratieve) rompslomp rondom de geleden schade en het negatieve imago van het gebied als gevolg van aardbevingen. Woningen gelegen in het aardbevingsgebied zullen lastiger verkoopbaar zijn dan woningen buiten dit gebied. Volgens het gerechtshof bestaat de waardevermindering dan ook uit drie soorten schade:

  • De aanwezige fysieke schade
  • 5% imagoschade
  • 500 euro rompslompschade

Gemeenten dienen deze factoren mee te nemen in de waardering van de WOZ waarde. Bekijk ook onze blog over de vijf meest gebruikte bezwaar argumenten.

Bezwaar maken?

De WOZ waarde wordt als grondslag gebruikt voor een heel aantal belastingen waaronder de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting. Wordt de WOZ waarde verlaagd dan betaalt u ook minder belasting. Heeft de gemeente volgens u geen rekening gehouden met de waardeverminderende factoren en wilt u toch op korte termijn al honderden euro’s besparen? Kom in actie en maak bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde. Besteed deze procedure gratis uit aan een specialist en profiteer zelf van de totale belastingteruggave.