Top 5 WOZ bezwaar argumenten

Leestijd: 4 minuten

Er zijn veel redenen te bedenken waarom de WOZ waarde van uw woning niet klopt met wat door de gemeente is vastgesteld. Het is dan ook belangrijk dat u uw WOZ waarde grondig controleert. Kloppen de objectkenmerken wel en is er niet te veel grond meegenomen in de waardering? De top 5 WOZ bezwaar argumenten welke afgelopen jaren veel aangedragen zijn om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde zijn: achterstallig onderhoud, belemmerende omgevingsfactoren, asbest, scheurvorming en het energielabel. Lees hieronder meer over de top 5.

WOZ bezwaar argument 1: Achterstallig onderhoud

Objecten waarbij sprake is van een matige tot slechte onderhoudstoestand, of zelfs achterstallig onderhoud, worden moeilijker verkocht. Maar wanneer is er sprake van een slechte onderhoudstoestand of achterstallig onderhoud? Denk hierbij aan: afbladerend/verouderd schilderwerk, houtrot in balken en/of kozijnen, problemen aan de dakconstructie, vochtproblemen, verouderde gasinstallatie, elektrische installatie en/of waterleidingen. Maar ook een gedateerde keuken en badkamer worden gezien als achterstallig onderhoud. Een potentiële koper zal voor een woning met achterstallig onderhoud minder betalen dan voor een vergelijkbaar object waarbij het onderhoud wel op peil is. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente hier in de taxatie rekening mee houdt.

WOZ bezwaar argument 2: Belemmerende omgevingsfactoren

U kunt nog zo’n mooie woning hebben, eentje die van alle gemakken is voorzien, helaas kunnen belemmerende omgevingsfactoren roet in het eten gooien wat betreft het woongenot. Stankoverlast en geluidsoverlast zijn hierin veel voorkomende problemen. Denk hierbij aan (de bouw van) een mestfabriek of de aanleg van een nieuwe landingsbaan, maar ook de angst voor aardbevingen en de daarbij horende schade in de regio Groningen of de hoge waterstand in Limburg. Het wonen in de buurt van een windmolen, UMTS-mast, hoogspanningsmast, spoorlijn, kerncentrale of druk bezochte openbare voorzieningen wordt ook bestempeld als belemmerend. Belemmerende omgevingsfactoren kunnen de verkoop van uw woning zwaar beïnvloeden. Hier dient dan ook te allen tijde rekening mee gehouden te worden bij de WOZ waardebepaling van uw woning.

WOZ bezwaar argument 3: Asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Omdat asbest zo schadelijk is, voert de Rijksoverheid vanaf 2024 een verbod op asbestdaken in. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen vanaf dan geen asbestdaken meer bezitten. Gezien de hoge kosten voor het verwijderen van asbest dient de gemeente hier rekening mee te houden in de hoogte van de WOZ waarde.

WOZ bezwaar argument 4: Scheurvorming

Scheurvorming in een woning kan het gevolg zijn van zetting, krimp, kruip, voorspanning, belastingen en corrosie van de wapening. Scheurvorming zorgt voor instabiliteit van een gebouw. Het risico op verdere problemen aan het pand en de kosten voor de herstelwerkzaamheden hebben een negatieve invloed op de waarde van het pand. De gemeente dient hier dan ook rekening mee te houden bij de WOZ waardebepaling.

WOZ bezwaar argument 5: Energielabel

Begin 2015 hebben alle huiseigenaren in Nederland een voorlopig energielabel ontvangen van de Rijksoverheid. Maar weinig mensen weten dat het energielabel verplicht is bij de verkoop of verhuur van een woning. Potentiële kopers kunnen op deze manier in één oogopslag zien of de kosten voor gas en elektriciteit van een woning laag of juist hoog zijn. Een woning met een energielabel E of lager wordt bestempeld als een ‘niet zuinige’ woning, wat een hoge energierekening betekent. Kenmerken van een ‘niet zuinige’ woning zijn vaak slechte isolatie, enkel glas en het ontbreken van of een verouderde verwarmingsinstallatie. Een woning met een matig tot slecht energielabel staat gemiddeld langer te koop en de opbrengst ligt vaak lager dan die van vergelijkbare objecten waarbij het energielabel hoger is. Benieuwd naar uw energielabel kijk dan op www.energielabelatlas.nl .

Genoeg argumenten om WOZ bezwaar maken?

Zijn één of meerdere van bovenstaande punten van toepassing op uw pand? Bent u van mening dat uw huis te hoog gewaardeerd is en bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ waarde door uw gemeente? Check eenvoudig uw WOZ op deze website en u weet meteen of u bezwaar kunt maken.