Taxatierapport niet in aanmerking voor proceskostenvergoeding?

Foto van Bas van der Wielen Bas van der Wielen Leestijd: 2 minuten

Bij het indienen van een bezwaar krijgt een juridische derde partij proceskosten voor de processtappen die uitgevoerd zijn. Toch wilde gemeente Arnhem deze niet in zijn geheel uitbetalen bij een bezwaar dat wij namens belanghebbende ingediend hebben. Ons taxatierapport zou niet in aanmerking komen voor een proceskostenvergoeding, omdat onze taxateur niet gecertificeerd is als taxateur bij NRVT.

Juridische derde partij ontvangt proceskostenvergoeding

Bij het indienen van een bezwaar worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder valt bijvoorbeeld het schrijven van een aanvullend bezwaar, het opstellen van een taxatierapport en het voeren van een hoorzitting. Voor deze onderdelen ontvangen wij een tegemoetkoming in de gemaakte kosten, de zogenoemde proceskostenvergoeding. Let wel, deze vergoeding ontvangen wij alleen wanneer een bezwaar gegrond wordt verklaard. Dit is het geval als de gemeente de WOZ waarde onjuist heeft vastgesteld. Deze vergoeding ontvangen wij vanuit de gemeente en is wettelijk vastgelegd. De hoogte van deze vergoeding staat los van de gerealiseerde verlaging.

Geen proceskostenvergoeding voor taxatierapport

De gemeente Arnhem wilde ons in een bezwaar in 2019 niet de volledige proceskostenvergoeding uitbetalen, met als reden dat onze taxateur, die dit had opgesteld, niet gecertificeerd is als taxateur bij NRVT. Hierin kunnen wij ons niet vinden. Onze taxateurs zijn deskundigen die hun werkzaamheden nauwkeurig uitvoeren. Hiertegen zijn wij eerst in overleg met belanghebbende in beroep gegaan wat ongegrond werd verklaard en vervolgens zijn wij in hoger beroep gegaan bij het Hof.

Het Hof bevestigt, taxateur is deskundige

Het hoger beroep werd gegrond verklaard. Het Hof is van mening dat het taxatierapport voor een vergoeding in aanmerking komt. Onze taxateur is al jaren werkzaam en heeft al vele malen een taxatierapport opgesteld. Het Hof is net als wij van mening dat onze taxateur als deskundige aangemerkt dient te worden.

Verlaging door deskundigheid

Bovenstaande is een succesvol verhaal waarin wij met onze deskundigheid de waarde hebben weten te verlagen. Het hof heeft in haar uitspraak de waarde in goede justitie verlaagd van € 143.000 naar € 135.000. Wij vinden het belangrijk dat werkzaamheden naar behoren door specialisten worden uitgevoerd om zo goed mogelijke resultaten te behalen. Zo wordt nu ook bevestigd door het Hof dat onze taxateur deskundig is.

ECLI: GHARL:2021:6067