Succesverhaal: overname beroep door JUIST met succes

Foto van Sanne van der Poel Sanne van der Poel Leestijd: 4 minuten

Halverwege 2021 kregen wij de vraag van belanghebbende om namens haar een beroepschrift in te dienen. Zij had zelf al bezwaar ingediend, maar dit werd ongegrond verklaard. Indien u zelf bezwaar indient, maar dit door de gemeente ongegrond wordt verklaard, kunnen wij voor u in beroep gaan.

Argumenten belanghebbende

In deze casus heeft belanghebbende begin 2021 zelf bezwaar ingediend. Belanghebbende had als argumenten dat het taxatierapport een waarde van € 1.100.000 aangeeft. De gemeente gaf aan dat dit taxatierapport is opgemaakt ten behoeve van het verkrijgen van financiering. Dit kan niet als uitgangspunt dienen voor de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ. Het rapport is namelijk voor andere doeleinden opgesteld. Daarnaast gaf belanghebbende aan dat het dakterras niet meer aanwezig was. Dit werd erkend en aangepast in het systeem, maar de waarde bleef gehandhaafd.

Previcus neemt beroep over

In mei 2021 zijn wij een beroep gestart voor belanghebbende bij rechtbank Midden-Nederland. De vastgestelde WOZ waarde van de woning is € 1.126.000,00, ons voorstel in beroep is € 1.056.00,00. De verweerder – de gemeente in dit geval – onderbouwt in het taxatieverslag de waarde met drie referentieobjecten. Deze zijn geen van alle bruikbaar, qua verkoopwaarde wijken ze te ver af om als goede onderbouwing te dienen. De verkoopwaarde van referentieobjecten mag namelijk niet meer dan 35% afwijken.

Volgens onze taxateur zou daarnaast ook rekening moeten worden gehouden met de ligging van het onderhavige object. De drukke doorgaande weg waaraan deze woning gelegen is, brengt geluidsoverlast met zich mee. Ook ging de verweerder uit van eenvoudige voorzieningen. Het werd echter niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze de gemeente rekening heeft gehouden met deze eenvoudige voorzieningen.

“De juridische- en taxatietechnische kennis is iets wat veelal achterblijft bij de huizenbezitters. Na deze ervaring zijn wij dan ook van mening dat een dergelijke procedure moet worden uitbesteed en men dit beter niet zelfstandig moet doen.”

Taxatierapport wel bruikbaar

Onze taxateur vindt net als belanghebbende dat het opgestelde taxatierapport wel bruikbaar is ter bepaling van de WOZ waarde van het onderhavige object. In het taxatierapport wordt aangegeven wat de marktwaarde van het onderhavige object is. Aangezien het taxatierapport, evenals de WOZ-waarde de marktwaarde vertegenwoordigt, dient dit te worden meegenomen worden bij de bepaling van de WOZ waarde. Echter dient er wel te worden gekeken naar de datum van dit rapport. Het rapport is in september 2021 opgesteld en er wordt bij het vaststellen van de WOZ waarde gekeken naar waardepeildatum 1 januari 2020. Door de stijgende markt zou de waarde nog lager moeten uitvallen dan de benoemde € 1.100.000 in het taxatierapport.

Uitspraak op beroep

In overleg met de gemeente en belanghebbende zijn wij tot een compromisvoorstel gekomen. De waarde is uiteindelijk vastgesteld op € 1.072.000,00. Een verlaging van maar liefst € 54.000,00.

Ervaring belanghebbende

Naar aanleiding van het succesvolle beroep hebben wij een gesprek gevoerd met belanghebbende betreffende onze dienstverlening. Zij gaf aan dat het contact dat zij heeft gehad met de gemeente goed noch slecht was. Zelf heeft zij jaarlijks bezwaar gemaakt. In haar online zoektocht kwam ze bij JUIST, onderdeel van Previcus, terecht. De reden om het beroep door ons te laten voeren is doordat onze website er betrouwbaar en professioneel uitziet. Toen we haar vroegen naar de ervaring met ons antwoordde ze: “Uitstekend! Jullie handelden direct, met goede communicatie. Jullie hebben het direct opgepakt, met succes als resultaat.”. Als laatste vroegen wij of ze in de toekomst opnieuw voor JUIST zou kiezen. Hierop antwoordde ze: “De ervaringen zijn zeer goed. Wij zullen dan ook weer gebruik maken van JUIST. Volgens ons doet men dit te weinig, wellicht door onwetendheid. De juridische- en taxatietechnische kennis is iets wat veelal achterblijft bij de huizenbezitters. Na deze ervaring zijn wij dan ook van mening dat een dergelijke procedure moet worden uitbesteed en men dit beter niet zelfstandig moet doen.”

Meer informatie over het overnemen van een beroep leest u hier.