Snellere afhandeling van bezwaren tegen de WOZ-waarde in 2014

Leestijd: 2 minuten

Dient u een bezwaar in tegen de WOZ-waarde dan heeft de gemeente in principe tot 15 november in het jaar van indiening om uitspraak te doen op het bezwaarschrift. De waarderingskamer is het orgaan dat toezicht houdt op een correcte handhaving en uitvoering van de WOZ-regels en heeft daarom onderzocht of gemeenten de bezwaren op tijd afhandelen.

Uit het onderzoek blijkt dat er 280.300 bezwaren tegen de WOZ-waarde zijn gemaakt in 2013. In 267100 gevallen (95.3%) was de gemeente op tijd met het afhandelen van het bezwaar. Bij de overige 4.7% die pas na 1 januari 2014 zijn afgehandeld heeft de Waarderingskamer grote verschillen tussen de gemeenten geconstateerd.

Lopende procedures

In sommige gevallen is een late afhandeling van de gemeente te verklaren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er nog een procedure van een voorgaand jaar loopt. Als dit in ogenschouw wordt genomen blijk dat 250 gemeenten op tijd zijn met het afhandelen van de bezwaarschriften. Bij 150 gemeenten was er echter een overschrijding van de deadline. Het plannen van een afspraak voor de hoorzitting blijkt hiervoor de meest voorkomende reden.

Verder blijkt uit het onderzoek dat er bij niet-tijdige afhandeling maar zelden een beroep wordt gedaan op de Wet dwangsom. Wordt hier wel een beroep op gedaan dan concludeert het onderzoek dat er zelden een dwangsom wordt uitgekeerd maar dat het bezwaar dan wel snel volgt.

Snellere afhandeling in 2014

Omdat de werkwijze voor de afhandeling van bezwaren informeler is geworden kunnen zaken eerder worden afgehandeld. De verwachting is dan ook dat in 2014 meer gemeenten op tijd uitspraak doen op het bewaarschrift.

Bron: FiscAlert