Record WOZ stijging. Wat betekent dit voor u?

Leestijd: 3 minuten

In diverse nieuwsberichten hebt u kunnen lezen dat dit jaar de WOZ-waarde van huizen harder is gestegen dan afgelopen jaren. Hiermee heeft de WOZ-waarde een nieuwe recordhoogte bereikt. Voor u als woningbezitter zal de WOZ stijging waarschijnlijk betekenen dat de belastingen omhoog zullen gaan.

U hebt het wellicht begin dit jaar gemerkt: de WOZ-waarde van uw huis is aardig gestegen. Vooral wanneer u woonachting bent in een populaire stad of buurt. De uitschieter is in Rotterdam te vinden. De WOZ-waarde steeg in Rotterdam met maar liefst 16 procent in 2018. In Amsterdam was de stijging 11%. Dat is een flinke stijging, ver boven het gemiddelde van 7,8%.

Volgens de gegevens van Previcus Vastgoed zijn er ook forse WOZ-stijgingen in onder andere Utrecht en Bloemendaal. De krimpgebieden waaronder Limburg en Friesland lopen wat betreft een stijgende WOZ-waarde achter, net als het aardbevingsgebied. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft bepaald dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij, beter bekend als NAM, direct de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen moet compenseren. Deze uitspraak geldt voor alle woningen ongeacht of deze wel of geen schade hebben opgelopen door de opeenstapeling van aardbevingen in de afgelopen jaren. Dit zien wij tevens terug in de WOZ-waarde van de woningen in dit gebied. De WOZ-stijging in dit gebied loopt achter ten opzichte van andere regio’s in Nederland.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Elk jaar ontvangt de gemeente van het Kadaster alle verkoopcijfers van verkochte woningen binnen de gemeente. Uw woning wordt via een automatisch systeem vergeleken met verkochte woningen binnen de gemeentegrenzen. Een verkoop binnen uw gemeente betekent niet per definitie dat uw WOZ-waarde hierdoor hoger wordt en dus correct is vastgesteld. In veel gevallen zijn er verschillen tussen uw woning en de referentiewoningen die de gemeente gebruikt. Zo kan er een verschil zijn in onder andere de grootte van de woning, de onderhoudstoestand, de omgeving waar uw woning is gelegen, de kwaliteit van de woning en diverse andere factoren. Het kan zijn dat bij het bepalen van de WOZ-waarde in een van deze factoren een fout is gemaakt waardoor de WOZ-waarde van uw woning alsnog hoger uitvalt dan dat het werkelijk zou moeten zijn. Lees ook dit uitgebreide artikel over hoe de WOZ-artikel wordt bepaald.

Gratis bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde

U kunt gratis bezwaar aantekenen als u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning niet correct is vastgesteld. Bij het bepalen van de WOZ waarde dienen zowel juridische als taxatietechnische uitgangspunten beoordeeld te worden. Wij van Previcus Vastgoed hebben zowel de taxatietechnische als de juridische kennis in huis. Wij kunnen u geheel kosteloos voorzien van een optimaal advies en een maximaal resultaat. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard is de gemeente wettelijk verplicht om onze kosten te vergoeden. Wanneer ons WOZ-bezwaar ongegrond wordt verklaard dan is dit ons risico. Het kost u in ieder geval helemaal niets.

Vul de onderstaande WOZ check in u weet meteen of u bezwaar kunt maken.