Radar genuanceerd: “Rechtsbescherming in lijn met vergoeding”

Foto van Dennis van der Locht Dennis van der Locht Leestijd: 5 minuten

Op 21 maart 2022 heeft televisieprogramma Radar aandacht besteed aan het onderwerp WOZ en de mogelijkheid om bezwaar te maken. Als eerste WOZ-advieskantoor van Nederland herkennen wij ons niet in het beeld wat wordt geschetst. Uit de uitslagen van de enquête zien we vooral het eenzijdige beeld terugkomen dat door sommige gemeentes richting hun burgers wordt gecommuniceerd, waarbij de wederhoor van onze branchevereniging zeer ingekort is. Graag stippen we een aantal punten aan waar nuance op zijn plek is.

Onze missie: WOZ-bezwaar toegankelijk maken voor iedereen

In het artikel gaat het veel over ‘bedrijfjes’ die bezwaar maken. Die zullen er zeker zijn, maar wij scharen ons daar niet onder. JUIST is onderdeel van Previcus Vastgoed. Wij bestaan sinds 2003 en inmiddels bieden wij werkgelegenheid aan een team van ruim 50 experts zoals WOZ-consulenten, taxateurs en juristen.

Elk van hen heeft als missie om WOZ-bezwaar toegankelijk te maken voor iedereen. Sinds wij zijn gestart om namens de burger de gemeente te controleren hebben we veel verbeteringen afgedwongen. Betere communicatie, gemakkelijker rechtstreeks bezwaar maken en meer transparantie. Even de gemeente bellen was er tien jaar geleden echt nog niet bij. Echter is er nog veel werk aan de winkel bij gemeenten, zoals ook wordt belicht in het artikel door Radar.

Gemeentelijke vergoeding: JUIST doet zoveel méér

In theorie kloppen de genoemde bedragen die wij ontvangen van de gemeenten. Echter zijn deze cijfers volledig uit context gehaald.

In de wet is bepaald dat we een vast bedrag krijgen voor het indienen van een bezwaar, het bijwonen van een hoorzitting en uitbrengen van een taxatierapport, mits een bezwaar gegrond is. Wat in de uitzending niet wordt vermeld is dat het echte werk van JUIST zit tussen deze ‘betaalmomenten’.

Na het indienen van het eerste bezwaar gaan we namelijk alle stukken verzamelen om goed onderzoek te doen. Dit doen we bij de gemeente, de klant en bij overige bronnen waar de klant niet zelf toegang toe heeft. Iets wat onmogelijk is om te doen binnen de strakke 6-wekentermijn die de gemeente hanteert.

Mondelinge toelichting is belangrijk

Dan gaat een WOZ-consulent het bezwaar aanvullen op basis van zijn of haar expertise, waarbij een taxateur of jurist wordt ingeschakeld. Alle bezwaarschriften worden mondeling toegelicht bij de gemeente. Dat vinden wij belangrijk. Na uitspraak van de gemeente bekijkt een van onze experts of de gemeente alles correct heeft meegenomen, waarna wij de klant op de hoogte stellen van ons oordeel.

Dus het klopt dat we het bezwaar indienen en bij de hoorzitting aanwezig zijn. De vergoeding die we hiervoor ontvangen is voor ons ook bestemd om de overige werkzaamheden die nodig zijn voor een goed bezwaar te bekostigen. Wellicht dat er bureaus zijn die het onderzoek minimaleren of volledig automatiseren, maar JUIST herkent zich niet in het geschetste beeld en elk bezwaar wordt door ons individueel behandeld. Dit is door onze klant ook te volgen in ons online klantenportaal.

Rechtsbescherming staat in verhouding tot vergoeding

Het bedrag van 17 miljoen euro voor de hele WOZ-branche werd neergezet als groot bedrag. Omdat het om belastinggeld gaat is het goed dat daar kritisch naar gekeken wordt.

Echter wordt het niet in perspectief geplaatst. Voor dit bedrag worden elk jaar ruim 90.000 belastingbetalers geholpen en maken we het voor iedereen toegankelijk. Dat bedrag is slechts 0,15% van de hoeveelheid belasting die in Nederland wordt geheven op basis van de WOZ, namelijk 11 miljard euro.

Als team van JUIST staan wij daarom voor het bieden van rechtsbescherming. Dagelijks spreken wij klanten die aangeven geen gehoor te vinden bij de gemeente of al jaren tevergeefs bezwaar maken, terwijl wij wel een verlaging realiseren. Daarnaast spreken wij klanten die het moeilijk vinden om zelf bezwaar te maken, het eng vinden om tegen de gemeente in te gaan of niet goed onder woorden kunnen brengen waarom ze bezwaar willen maken.

Geen bezwaar is nutteloos in onze ogen

Wij helpen deze mensen, ongeacht of hun bezwaar gegrond is of niet. Het gevolg hiervan is dat onze experts afgelopen jaar tienduizenden uren hebben gewerkt voor burgers die we niet betaald hebben gekregen. Ook dat zit versleuteld in de vergoeding die wij ontvangen bij een gegrond bezwaar. En hoewel de gemeenten dit ‘nutteloze bezwaren’ noemen, vinden wij dat het iedereens recht is om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Het is van groot belang dat deze burgers een plek hebben, buiten de overheid, waar zij geholpen worden. Rechtsbescherming moet geboden worden in een branche met 9 miljoen vastgoedobjecten en die 11 miljard belasting oplevert. Op dit moment zijn de kosten hiervoor een kleine euro per Nederlander. Dit staat niet alleen volgens ons in verhouding, maar is ook de conclusie van het WODC-onderzoek dat in opdracht van de Rijksoverheid is uitgevoerd.

Samen naar een beter WOZ-proces

Uiteraard staan wij er voor open om verdere verbetering door te voeren aan het proces rondom WOZ-bezwaarafhandeling, zolang het voor ons mogelijk blijft om rechtsbescherming te bieden. Daarom hebben wij al met veel gemeenten werkafspraken, zodat de uitvoeringskosten bij de gemeente zoveel mogelijk beperkt blijven. Daarnaast spreken we met onze branchevereniging (de VRLB) rechtstreeks met VNG om op grote schaal tot werkafspraken te komen.

Dit alles maakt dat we teleurgesteld zijn in de eenzijdige berichtgeving van een kwaliteitsprogramma zoals Radar. Er gebeurt zoveel meer, zowel op de voorgrond voor onze klanten als op de achtergrond in samenwerking met de gemeenten.

Daarom herkennen wij ons niet in het beeld dat wordt geschetst door Radar en blijven we ons inzetten voor de burger om WOZ-bezwaar toegankelijk te maken voor iedereen.