Is ‘gratis’ echt gratis? Alles over de proceskostenvergoeding WOZ

Foto van Bas van der Wielen Bas van der Wielen Leestijd: 5 minuten

Gemeenten waarschuwen steeds vaker voor WOZ bezwaar via no cure no pay bureaus, ‘u bent een dief van uw eigen portemonnee’, ‘het is uw eigen belastinggeld waar ze mee betaald worden’, ‘volgend jaar wordt het OZB tarief omhoog geschroefd’, zo klinkt het. Is deze bangmakerij wel terecht? Nee. Dat laten we zien door de proceskostenvergoeding WOZ uit te leggen.

De laatste informatie over de proceskostenvergoeding en werkwijze 2024 lees je hier.

Wanneer schakelt u een WOZ specialist in?

Al jaren is de hoogte van uw WOZ waarde een doorn in uw oog. Na jaren de OZB netjes betaald te hebben heeft u de knoop doorgehakt, u tekent bezwaar aan tegen de hoogte van de WOZ waarde. Helaas gaat de gemeente hier niet in mee en verklaart uw bezwaar ongegrond. Wat nu? Het jaar daarop schakelt u een specialist in om de WOZ waarde te laten beoordelen. Door een gespecialiseerd team wordt uw WOZ waarde grondig beoordeeld en wordt er een procedure opgestart. De gemeente gaat mee in de voorgestelde waarden en uw WOZ waarde wordt verlaagd. U ontvangt het teveel betaalde belastinggeld van de gemeente retour. En de kosten van de specialist? Die worden betaald door de gemeente.

Elke gemeente in Nederland heeft de verplichting naar haar burgers toe om de WOZ waarde correct vast te stellen. Op het moment dat zij dit niet doen staat u in uw recht om de vastgestelde waarde aan te vechten. U hebt de keuze om dit zelf te doen of te laten doen door een specialist. In beide gevallen kost dit de gemeente geld, er dient namelijk een heroverweging van de waarde gemaakt te worden wat vaak door een extern taxatiebureau wordt uitgevoerd.

Het is wettelijk vastgesteld dat een specialist die als juridische derde partij namens u optreedt bij een gegrond WOZ bezwaar een tegemoetkoming in de kosten ontvangt. Deze tegemoetkoming, ook wel proceskostenvergoeding WOZ genoemd, is deels in het leven geroepen om de gemeenten scherp te houden. Gemeenten dienen met een realistische WOZ waarde op een correcte manier de gemeentelijke belastingen te innen. Om het voor iedereen toegankelijk te maken om een specialist in te schakelen heeft de wetgever bepaald dat de tegemoetkoming, ongeacht het type object, een vast bedrag is. Op deze manier kan er door een specialist evenveel aandacht geschonken worden aan een klein appartement van een particulier als aan een groot bedrijfspand van 2 miljoen. Dankzij deze tegemoetkoming heeft u de mogelijkheid om uzelf te laten vertegenwoordigen door een expert op het gebied van de wet WOZ zonder zelf enige kosten te maken.

Alles over deze vergoeding staat vermeld in de artikelen 7:15 en 8:75 Awb en het Besluit Proceskostenvergoeding Bestuursrecht.

Het belang van een correcte WOZ waarde

Jaarlijks wordt er ruim 3,6 miljard onroerendezaakbelasting geheven over 8 miljoen WOZ beschikkingen. De onroerendezaakbelasting, OZB, is een percentage van de vastgestelde WOZ waarde. Maar naast de OZB wordt de WOZ waarde ook als grondslag gebruikt voor de:

Het belang van een correcte WOZ waarde is daarom groot. Wanneer de WOZ waarde slechts met enkele duizenden euro’s wordt verlaagd ziet u dit uiteindelijk terug in uw portemonnee. En belasting, daarvan betaalt u natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk!

Buitensporige verhoging van de OZB niet te wijten aan WOZ bezwaar bureaus

Gemeenten wekken de indruk dat het inschakelen van een specialist veel kosten met zich mee brengt. Het inschakelen van een specialist zou ervoor zorgen dat de OZB tarieven flink worden verhoogd. Echter, een specialist ontvangt pas een vergoeding als de gemeente een fout gemaakt heeft bij de berekening van de WOZ waarde. Met andere woorden de gemeente heeft inderdaad uw woning te hoog getaxeerd en u heeft dus al die tijd teveel belasting betaalt.

Uit berekeningen blijkt dat het succesvol inschakelen van een specialist gemiddeld resulteert in een verhoging van de  onroerende zaakbelasting met slechts 0,0000615 cent .Deze verhoging weegt in geen enkel opzicht op tegen de belastingteruggave die u ontvangt. Daarnaast is het algemeen bekend dat de gemeenten de OZB tarieven elk jaar veel verder omhoog schroeven dan het maximaal toegestane percentage. Er zijn de afgelopen jaren gemeenten geweest die de OZB zelfs met 85% in één jaar hebben laten stijgen. Dit heeft niets te maken met het inschakelen van een specialist.

Maar waar komen deze OZB stijgingen dan wel vandaan?

Het OZB tarief is voor iedere particulier gelijk, echter de hoogte van de WOZ waarde bepaalt de te betalen belasting. De gemeente beslist elk jaar over de tarieven binnen de gemeente, waarbij zij rekening houdt met de uitgaven welke zij nodig acht voor dat jaar. De gemeentelijke belasting is namelijk de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarmee zij de uitgaven dienen te financieren. Een klein onderdeel van de uitgaven van de gemeente is het budget dat vrij gemaakt wordt voor de herwaardering en afhandeling van de bezwaren. Dit onderdeel gaat slechts over tienduizenden euro’s terwijl de uitgaven voor onder andere onderwijs, volksgezondheid, maatschappelijke dienstverlening en verkeer en vervoer aanzienlijk hogere bedragen betreffen en dus een veel grotere invloed hebben op de hoogte van het OZB tarief.

Landelijk gezien is er een norm opgelegd waarin de maximale stijging van de OZB is opgenomen, 2% per jaar. Er staat echter geen sanctie op het buitensporig verhogen van de OZB tarieven. Gemeenten halen steeds meer inkomsten uit de onroerende zaak belasting, eigenlijk dus meer dan wettelijk is toegestaan. Juist daarom is het belangrijk dat de WOZ waarde goed wordt gecontroleerd zodat u niet te veel betaalt.

Procedure starten?

JUIST maakt bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde. Indien de waarde wordt verlaagd betaalt de gemeente zoals hierboven genoemd de gemaakte kosten. Het volledige belastingvoordeel, dat is voor u. Wordt de waarde niet verlaagd dan is dat ons eigen risico. Vul de WOZ scan hieronder in en u weet meteen of u bezwaar kunt maken.