Ophef in Amsterdam over wijzigingen erfpachtregeling

Leestijd: 4 minuten

In Amsterdam hebben veel huizenbezitters te maken met erfpacht. Erfpacht houdt in dat de grond onder de woning niet in eigendom is, maar als het ware gehuurd wordt van de eigenaar van de grond, in dit geval de gemeente Amsterdam. Tot op heden geldt er een voortdurende erfpachtregeling maar dat gaat veranderen. Halverwege 2017 kunnen huizenbezitters er voor kiezen om over te stappen naar een eeuwigdurende erfpachtregeling. Deze wijzigingen in de erfpachtregeling brengen veel ophef met zich mee. 

Wijzigingen erfpachtregeling

Er is veel te doen om deze nieuwe eeuwigdurende erfpachtregeling. Zo werd er op voorhand beweerd dat de nieuwe regeling gunstiger zou zijn voor de Amsterdamse erfpachters. Ze zouden meer zekerheid krijgen over hun erfpachtkosten en de jaarlijkse canon zou niet meer na 50 of 75 jaar flink omhoog schieten.  Echter blijkt de nieuwe erfpachtregeling enorme kosten met zich mee te brengen, ‘onbetaalbaar’ zo wordt er gezegd. Erfpachters zouden extreem hoge bedragen moeten gaan betalen en voor starters is een woning kopen in het nieuwe stelsel bijna onmogelijk.

5 systeemfouten volgens VEH

Maar hoe kan dat nou? De gemeente eigent zich ten onrechte de grondwaarde van het erfpachtrecht toe. Daarnaast zouden er volgens vereniging Eigen Huis 5 systeemfouten zijn gemaakt:

  1. Bij het vaststellen van de hoogte van de afkoopsom en de nieuwe erfpachtcanon speelt de WOZ waarde een belangrijke rol. Een woning op een gewilde locatie, bijvoorbeeld hartje Amsterdam, heeft een veel hogere WOZ waarde dan wanneer dezelfde woning op een minder gewilde locatie had gestaan, bijvoorbeeld buiten de ring. Vervolgens zou de gemeente de WOZ waarde vermenigvuldigen met een factor van maar liefst 15 tot 85 procent om tot de grondwaarde te komen. Dit betekent dat de gemeente twee keer de locatiewaarde mee berekent in de grondwaarde. Dit heeft als gevolg dat er een te hoge grondwaarde wordt vastgesteld waardoor een te hoog erfpachtcontract ontstaat.
  2. Er wordt geen tot onvoldoende rekening gehouden met de waarde vermeerderende factoren van een woning. Denk hierbij aan een recente verbouwing of renovatie van een woning.
  3. De gemeente legt haar erfpachters bovendien een hoge tijdsdruk op door alleen in 2017 een ‘tijdelijke korting’ te verlenen. Huiseigenaren die nog in 2017 overstappen naar een eeuwigdurende erfpachtregeling krijgen een contract gebaseerd op de WOZ waarde van 2014. Stap je later over dan wordt er gerekend met een recentere WOZ waarde die door het aantrekken van de huizenmarkt vaak hoger ligt dan de waarde in 2014.
  4. Sinds 2000 rekent de gemeente Amsterdam niet meer de kostprijs maar de marktwaarde van de grond om de hoogte van de erfpacht te bepalen. De stijging van de Amsterdamse huizenprijzen de laatste jaren zorgt er voor dat de gemeente op deze manier maximaal mee profiteert.
  5. Tot slot worden de nadelen van de gedwongen erfpacht onvoldoende gecompenseerd. De compensatie die men behoort te ontvangen na afkoop van de erfpacht is volgens de VEH veel te laag.

WOZ waarde van groot belang

De jaarlijkse canon die betaalt dient te worden hangt dus veel af van de WOZ waarde van het huis. Wilt u voorkomen dat u een te hoog erfpachtcontract af moet sluiten. Zorg er dan voor dat de WOZ waarde correct is vastgesteld. Bent u van plan om dit jaar nog over te stappen naar een eeuwigdurende erfpachtregeling. Zorg er dan voor dat de WOZ waarde van belastingjaar 2014 correct is vastgesteld. Heeft u in 2014 geen bezwaar gemaakt en is er sprake van een mede eigenaar dan kunnen wij alsnog kosteloos namens de mede eigenaar de WOZ waarde aanvechten. Ook wanneer u in de toekomst van plan bent, gebruik te maken van de eeuwigdurende erfpachtregeling is een correcte WOZ waarde van groot belang. JUIST maakt gratis bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde. Meld u aan door telefonisch contact met ons op te nemen.