Openbaarheid van de WOZ waarden nog lang niet zo openbaar!

Leestijd: 3 minuten

Vanaf 1 oktober 2016 zou het voor een ieder mogelijk moeten zijn om de WOZ waarde van zijn/haar huis, dat van de buren, vrienden of kennissen op te vragen, openbaarheid van de WOZ waarden. Dit kan via het WOZ-waardeloket, een landelijke website van de Rijksoverheid waarin WOZ waarden van alle huizen in Nederland worden opgenomen.

Nu alle gemeenten en samenwerkingen weer hebben beschikt voor het belastingjaar 2017 blijkt dat slechts 58,5% van alle gemeenten en samenwerkingen de WOZ waarden openbaar heeft gemaakt. Is de WOZ-waarde van uw huis nog niet inzichtelijk, dan komt dat waarschijnlijk doordat uw  gemeente nog niet is aangesloten bij de Landelijke Voorziening WOZ.

Niet alleen is meer dan 40% van alle gemeenten in Nederland nog niet aangesloten, ook wanneer u meerdere WOZ waarden wilt inzien stuit u al snel op een probleem. U kunt dagelijks maar een beperkt aantal WOZ waarden opvragen. Zodra u over dit aantal heen zit worden de WOZ waarden niet meer getoond. Openbaarheid van de WOZ? Volgens ons niet!

Het idee achter de openbaarheid van de WOZ waarden?

Een transparante WOZ waarde zou volgens de wetgever bijdragen aan de acceptatie van de WOZ waarde door burgers. Daarnaast zou het ook de kwaliteit van de waardering moeten verbeteren. Zo kunt u immers zelf de waarde van uw woning controleren met de woningen van uw directe buren of anderen in de straat. Foutieve onderlinge verhoudingen komen volgens de wetgever daardoor sneller aan het licht en zouden door de gemeente hierdoor gemakkelijk kunnen worden aangepast.

Is bezwaar maken dan niet meer nodig?

De mogelijkheid die het WOZ-waardeloket biedt om de WOZ waarde van uw woning te vergelijken met andere woningen zorgt er nog niet automatisch voor dat de waarde daardoor ook wordt aangepast. Heeft de gemeente volgens u de waarde te hoog vastgesteld omdat de huizen in uw buurt veel lager zijn gewaardeerd dan dient u dit altijd kenbaar te maken bij de gemeente door bezwaar in te dienen. Dit bezwaar kunt u zelf voeren, maar kunt u ook uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau.

Daarnaast zijn niet alle gemeenten aangesloten bij het WOZ-waardeloket. Het is dan ook niet mogelijk om binnen deze gemeente de waarde uw woning te vergelijken. Wij maken kosteloos voor u bezwaar en beoordelen de waarde van uw woning aan de hand van de referentie-objecten op het taxatieverslag dat door de gemeente is opgesteld als onderbouwing van uw WOZ waarde. Komen de objectkenmerken niet overeen dan vinden wij objecten die beter bij uw woning aansluiten.

Bovendien is onze ervaring dat wanneer u zelf bezwaar maakt bij uw gemeente, de gemeente de WOZ waarde slechts gedeeltelijk verlaagd om u tevreden te stellen. Terwijl wij met een rationele kijk op de zaak en onze expertise voor een behoorlijk forsere verlaging staan. Zorg er daarom voor dat u altijd de WOZ waarde door een externe specialist laat beoordelen. Het belang van een correcte WOZ waarde is groot als u nagaat dat de waarde gekoppeld is aan diverse belastingen. En belasting, daarvan betaalt u natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk!