Nieuwe woning gekocht! Wat nu?

Leestijd: 5 minuten

Na een aantal bezichtigingen, wat over en weer mailen met de makelaar en een aantal afgewezen biedingen heeft u eindelijk uw droomwoning gekocht. Helaas gaat het betalen van alle belastingen gewoon door, zo ook voor de nieuwe woning. De WOZ waarde van de nieuwe woning wordt als grondslag gebruikt voor onder andere de onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting en de watersysteemheffing. 

Passeren koopakte

Op het moment dat de eigendomsakte wordt ingeschreven in het Kadaster en de koopakte gepasseerd wordt bij de notaris bent u officieel eigenaar van de woning. Vindt de inschrijving in het Kadaster plaats ná 1 januari van dat jaar dan is de oude eigenaar dat jaar nog belastingplichtig. Ondanks dat de oude eigenaar het jaar van verkoop nog belastingplichtig is, is het gebruikelijk dat de onroerendezaakbelasting wordt verrekend. De verrekening vindt plaats bij de notaris op het moment dat de afrekening wordt opgesteld. De notaris houdt hierbij het moment aan waarop de akte bij hem passeert. Is dat op 1 mei, dan betaalt de koper 8/12 deel van de onroerendezaakbelasting aan de verkoper. U heeft er op dat moment de rest van het jaar geen omkijken meer naar.

Aankoopwaarde lager dan de WOZ waarde?

Het eerstvolgende belastingjaar ontvangt u van de gemeente zelf een aanslagbiljet met de vastgestelde WOZ waarde. Als u de woning rond de waardepeildatum hebt gekocht en u heeft in dat jaar niets veranderd aan de woning, dan dient de WOZ waarde gelijk te zijn aan de aankoopprijs. Uitzonderingen op deze regel zijn: een woning in aanbouw, woning met erfpacht, de woning was verhuurd bij aankoop en als de woning is verkregen onder bijzondere omstandigheden zoals aankoop binnen de familie of via een veiling. Wanneer geen van deze uitzonderingen van toepassing is en de aankoopwaarde lager ligt dan de WOZ waarde, dan is het zinvol om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde.

Ook is het mogelijk om als nieuwe eigenaar nog vóór het jaar waarin u de woning hebt gekocht bezwaar te maken. Dit is zinvol als de aankoopwaarde lager ligt dan de vastgestelde WOZ waarde. Om als nieuwe eigenaar bezwaar te kunnen maken tegen een beschikking die niet op uw naam staat moet er een zogenaamde beschikking nieuwe belanghebbende worden opgevraagd bij de gemeente. De gemeente zal hiervoor een kopie akte van levering willen ontvangen. Vervolgens wordt er een nieuwe beschikking opgemaakt op basis van de gegevens van de nieuwe eigenaar. Tegen deze beschikking kan binnen 6 weken na dagtekening bezwaar worden aangetekend. Indien de waarde wordt verlaagd naar de aankoopwaarde ontvangt u het teveel betaalde belastinggeld retour.

WOZ Waarde woning in aanbouw

Bestaat uw droomwoning nog niet en gaat u deze eigenhandig bouwen, dan dient de gemeente ook daar de WOZ waarde voor vast te stellen. Dit doet ment via de methode waarop ook zogenaamde niet-woningen worden getaxeerd, de gecorrigeerde vervangingswaarde. Bij de gecorrigeerde vervangingswaarde gaat de gemeente uit van de grondwaarde plus de totale bouwkosten. Zolang de woning in aanbouw is zal de gemeente dus niet de WOZ waarde bepalen aan de hand van referentiepanden, zoals bij een normale woningtaxatie. Maar hoe worden de bouwkosten en de grondwaarde dan bepaald? Voor de grondwaarde en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum maatgevend. De bouwkosten worden vermenigvuldigd met het voortgangspercentage van de bouw. Dit voortgangspercentage is wettelijk vastgesteld en wordt bepaald naar de toestand van de woning op de toestandspeildatum. Voor het bepalen van de WOZ waarde voor belastingjaar 2017 is de toestandspeildatum 1-1-2017.

  • Is de ruwe begane grondvloer gereed, dan geldt er een voortgangspercentage van 20%
  • Zijn alle ruwe verdiepingsvloeren gereed, dan geldt er een voortgangspercentage van 40%
  • Is het dak waterdicht, dan geldt er een voortgangspercentage van 60%

Bent u in de loop van 2016 in uw opgeleverde nieuwbouwwoning gaan wonen, dan ontvangt u voor belastingjaar 2017 de WOZ waarde van uw afgebouwde woning. De WOZ waarde wordt dan bepaald aan de hand van vergelijkbare, recent gebouwde huizen die binnen één jaar voor of na waardepeildatum zijn verkocht. Indien er geen recente verkopen van vergelijkbare nieuwbouwwoningen zijn, dan mag de gemeente de prijs van de nieuwbouwwoning (‘vrij op naam’) nemen. Dit is de prijs van zowel de grond als de totale bouwkosten inclusief meer-/minderwerk, de aangelegde tuin, badkamer en keuken. Ook voor een bestaande woning die grondig is of wordt verbouwd gaat de gemeente uit van de WOZ waarde op de toestandspeildatum.

Eigenwoningforfait nieuwe woning

Het is belangrijk dat de WOZ waarde correct is vastgesteld, of het nu gaat om een nieuwe woning, een nieuwbouwwoning in aanbouw of een bestaande woning die grondig wordt verbouwd. De WOZ waarde wordt als uitgangspunt voor diverse belastingen gehanteerd. Zo zult u de WOZ waarde van uw nieuwe woning moeten mee tellen bij de aangifte inkomstenbelasting. Indien de nieuwe woning een tweede woning of een recreatiewoning betreft zult u dit moeten opgeven in box 3.

Woont u in een nieuwbouwwoning? Dan moet u bij de belastingaangifte het eigenwoningforfait opgeven vanaf de datum dat u in uw nieuwbouwwoning bent gaan wonen.

Bezwaar maken?

Bent u van mening dat de WOZ waarde van uw nieuwe woning of uw woning in aanbouw niet correct is vastgesteld? Doe de WOZ check via onze website en u weet meteen of u bezwaar kunt maken.