Machtiging WOZ bezwaar: wat houdt dit in?

Leestijd: 3 minuten

U wilt bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of een ander pand. Dit kunnen wij in de meeste gevallen kosteloos voor u uit handen nemen. Onze eerste stap is het bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Om dit bezwaar te kunnen maken dienen wij in het bezit te zijn van een recent ondertekende machtiging. Om deze reden zult u zodra wij uw opdracht ontvangen, een e-mail van ons ontvangen met in de bijlage een document. Dit document dient ondertekend te worden door diegene aan wie het aanslagbiljet gericht is. Indien wij geen machtiging ontvangen, zal de gemeente het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de gemeente het door ons ingediende bezwaar niet in behandeling zal nemen.

Wie heeft inzage in de machtiging WOZ bezwaar?

De machtiging die wij van u ontvangen zal alleen naar de gemeente gestuurd worden om zo bezwaar namens u te kunnen maken. Er zijn geen andere partijen die inzage krijgen in uw machtiging. Het is niet mogelijk om zonder machtiging een bezwaarschrift namens u in te dienen.

Wie ondertekent de machtiging namens een bedrijf?

Wilt u namens uw bedrijf bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde? Dan is het van belang dat de gemachtigde binnen het bedrijf de machtiging ondertekent. Deze persoon moet overeenkomen met de gegevens uit het KvK-handelsregister. Bent u gezamenlijk bevoegd dan dient er door alle bevoegden te worden getekend. Bij het ontbreken van één of meerdere handtekeningen zal de machtiging in het geval van een gezamenlijke bevoegdheid ongeldig verklaard worden.

Hoe lang blijft mijn volmacht rechtsgeldig?

Wanneer u de volmacht ondertekent dan blijft deze geldig gedurende het betreffende belastingjaar. Wilt u het jaar erna opnieuw bezwaar maken tegen de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde, dan dienen wij opnieuw een machtiging en aanslagbiljet van u te ontvangen.

Kosteloos, hoe kan dit?

Wanneer wij voor u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente, dan zal zij het bezwaar gegrond of ongegrond verklaren. Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan betaalt u helemaal niets, dit is ons risico en wij nemen wij de kosten voor onze rekening. Wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard dan ontvangt u het volledige belastingvoordeel. Het is wettelijk vastgesteld dat wanneer een specialist als juridische derde partij namens u optreedt, deze een proceskostenvergoeding ontvangt vanuit de gemeente. Meer informatie over de proceskostenvergoeding leest u hier.

Gratis procedure starten?

Wilt u direct een procedure starten? Dat kan door het invullen van ons contactformulier door te klikken op de contact button. Voor vrijblijvend advies kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Ons team met 35 specialisten staat voor u klaar.