Huiseigenaren Utrecht: forse stijging OZB 2022 om rekening coronacrisis te vereffenen

Foto van Antonio Garcia Alanis Antonio Garcia Alanis Leestijd: 2 minuten

In Utrecht gaan huizenbezitters volgend jaar meebetalen aan de rekening die is ontstaan door de coronacrisis. De gemeente heeft een voorstel gedaan voor een ongekende verhoging van de OZB van maar liefst 12,1 procent. Niet alleen de woningeigenaren, maar ook ondernemers, die hiervoor in sommige gevallen een compensatie krijgen, ontvangen deze stijging OZB in Utrecht.

Flinke stijging OZB 2022 tarief in Utrecht

De coronacrisis heeft als gevolg dat er meer onvermijdelijke kosten gemaakt moeten worden. Hierdoor moet de komende jaren ruim 20 miljoen euro worden bezuinigd. De gemeente Utrecht heeft besloten om de OZB zoveel te verhogen om zo ook nog te kunnen investeren in de stad en er sterker uit te komen dan voor de crisis. Het OZB tarief gaat naar waarschijnlijkheid volgend jaar met 12,1 procent omhoog, deze rekening wordt zoals gezegd voor een groot deel bij de huizenbezitter neergelegd. Dit zou de gemeente dan 12,9 miljoen euro moeten opleveren. Binnenkort zal de Raad definitief beslissen of de plannen uitgevoerd gaan worden.

Ondernemers getroffen door coronacrisis

Naast woningeigenaren zullen ook ondernemers worden getroffen door de verhoging van de OZB lasten. Deze groep heeft het door de coronacrisis al lastig. Er wordt nog gewerkt aan een regeling, waarin een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor ondernemers die flink geraakt zijn door de coronacrisis.

Utrecht heeft in haar plannen voor de investering in de stad bijna 14 miljoen begroot voor het realiseren van meer betaalbare woningen. Daarnaast zal budget ook geïnvesteerd worden in maatschappelijke voorzieningen en groen. Volgens de Wethouder zal dit Utrecht sneller en sterker uit de crisis halen.