Hoge raad: huurder heeft wel degelijk procesbelang bij WOZ bezwaar

Leestijd: 2 minuten

De WOZ-waarde wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt, sinds een paar jaar ook voor het bepalen van de maximale huurprijs. Sindsdien kunnen huurders bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Veel gemeenten stelden zich echter op het standpunt dat een huurder niet altijd belang heeft bij een lagere WOZ-waarde. Als de huurder niet kon aantonen dat er een direct belang was werd het bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard).

Belang huurder WOZ bezwaar

Ondanks dat het Gerechtshof eerder al verklaarde dat een huurder “al snel een belang heeft” waren er diverse rechtbanken die deze stelling niet volgden. Het niet aantonen van een belang leidde ook volgens een aantal rechtbanken direct tot niet-ontvankelijkheid. JUIST, onderdeel van Previcus Vastgoed, een gespecialiseerd bureau dat belanghebbenden helpt bij het bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, heeft zich tegen dit uitgangspunt met hand en tand verzet. “Op het moment dat een huurder een WOZ-beschikking krijgt, is het van belang dat hij of zij hier bezwaar tegen kan aantekenen. Het is vooraf niet altijd helder welke rol de WOZ-waarde gaat spelen bij bijvoorbeeld de huurprijs. De juiste WOZ-waarde dient echter altijd centraal te staan. Als deze niet klopt dient de gemeente de WOZ-waarde aan te passen. Het belang kan namelijk op een later tijdstip alsnog ontstaan. Een juiste WOZ-waarde heeft voor een huurder zowel een offensief belang (verlagen van de WOZ-waarde) als een defensief belang (geen huurverhoging in de toekomst)”.

Hoge Raad

Een zaak van de gemeente Den Haag is voorgelegd aan de Hoge Raad. Deze heeft op 20 maart jl. geoordeeld dat een huurder sowieso een belang heeft als hij of zij een beschikking toegezonden krijgt. De Hoge Raad stelt dat aangenomen moet worden, dat eenieder aan wie een WOZ-beschikking bekend is gemaakt, bij die beschikking en dus de daarin vastgestelde WOZ-waarde, een belang heeft. Hiermee is een eind gekomen aan drie jaar tegenstrijdige jurisprudentie. Het is goed dat door deze uitspraak van de Hoge Raad de rechtsbescherming van de huurders is geborgd.

Gratis bezwaar maken bij JUIST

Bent u huurder en heeft u een WOZ-beschikking ontvangen? In dit geval wordt u door de gemeente als belanghebbende gezien en kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde. Hierdoor weet u zeker dat de huurprijs voor uw woning niet te hoog is. U kunt gratis bezwaar maken door te klikken op de onderstaande buttons.

Hoge Raad 20 maart 2020

ECLI:NL:HR:2020:467