Hebben zonnepanelen invloed op WOZ waarde?

Foto van Nicole Moors Nicole Moors Leestijd: 3 minuten

Het onderwerp ‘zonnepanelen’ leeft enorm onder gemeenten. Worden de zonnepanelen wel of niet meegenomen in de bepaling van de WOZ waarde? We zien dat gemeenten hier geen eenduidig beleid in voeren. De scenario’s rondom zonnepanelen spelen een bepalende factor. Wie is de eigenaar? Wat zijn de objecten eromheen waard?

Onderzoek gemeenten over meenemen zonnepanelen in WOZ waarde

Er is onderzoek gedaan naar de invloed van zonnepanelen op de WOZ waarde onder 380 gemeenten. Aan hen werd de vraag gesteld of zij de zonnepanelen meenemen in de WOZ waarde. Twee derde gaf aan dat zij deze wel bewust meenemen in de WOZ waarde. Maar tevens zijn zij ook van mening dat zonnepanelen géén hoge waarde hebben. Volgens demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, is het zinloos om gemeenten te verplichten eigenaren van woningen met zonnepanelen korting te geven op hun OZB. Een breder ingestoken groene heffingskorting vindt ze geschikter.

Geen eenduidig beleid over het meenemen van zonnepanelen in WOZ waarde

Zonnepanelen hebben geen of nauwelijks invloed op de WOZ-waarde van een object, zelfs niet wanneer het object een zakelijk pand is met een grote zonnepaneleninstallatie. De verdeling van de antwoorden op de primaire vraag of gemeenten zonnepanelen al dan niet meenemen in de bepaling van de WOZ waarde van een object geeft aan dat hier nog geen eenduidig beleid voor is.

Gemeenten willen verduurzaming stimuleren

De gemeenten die de zonnepanelen wel meenemen geven hier vaak een waarde van €1,- per paneel aan. De reden hiervoor is verduurzaming stimuleren. Zij geven wel een kleine waarde aan zonnepanelen om zo onderscheid te maken tussen verschillende duurzame-energie-technieken. Helaas zien we dat sommige gemeenten de zonnepanelen meenemen tegen hogere bedragen in de waardering, maar een onderbouwing voor deze waarde ontbreekt vaak. Tevens heeft de leeftijd en het rendement van de zonnepanelen invloed op de waarde van de panelen en dat is informatie die vaak niet bekend is bij de gemeente. 

Geen inzicht in aanwezigheid zonnepanelen

We zien dat gemeenten geen inzicht hebben op het feit of er zonnepanelen op een object geplaatst zijn. Zij houden dit niet bij. Slechts een klein deel van de gemeenten registreert bij verkoop van een object of zonnepanelen aanwezig zijn. Een ander klein deel van de gemeenten geeft aan luchtfoto’s in te willen gaan zetten om te inventariseren welke objecten zonnepanelen hebben.

Neemt de gemeente een hogere waarde mee voor de zonnepanelen? Dan adviseren wij u om bezwaar aan te tekenen tegen de hoogte van de WOZ-waarde.