Grote problemen WOZ-taxaties in Zwolle

Leestijd: 2 minuten

De manier waarop de WOZ-waarde van woningen en bedrijven in Zwolle wordt vastgesteld schiet op een groot aantal punten tekort. Dat zegt de Waarderingskamer, toezichthouder op de uitvoering van de Wet waarderig onroerende zaken (WOZ).

Verbetering

De GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) is sinds 2014 verantwoordelijk voor de waardering onroerende zaken maar de waardebepaling voldoet momenteel niet aan de criteria die de Waarderingskamer stelt. Daarom eist zij nu verbetering, anders zou Zwolle in 2016 geen nieuwe aanslagen meer mogen versturen.

Gebrek aan ervaring

Volgens de Zwolse wethouder Jan Brink, die de problemen van de GBLT achter hield voor de gemeenteraad, wisten de gemeente Zwolle en de GBLT aan het begin van hun samenwerking nog onvoldoende wat ze van elkaar konden verwachtten. De gemeente Zwolle was op de hoogte van het feit dat de GBLT destijds nog geen ervaring met het doen van WOZ-taxaties. Toch hebben zij er voor gekozen de belastingzaken bij deze externe partij te leggen. ‘Het risico wat hiermee gepaard ging is onvoldoende beoordeeld vanwege de haast’, aldus wethouder Jan Brink.

Kritische controle WOZ-waarde van belang

Door de openbaring over de waarderingsproblematiek binnen de gemeente Zwolle, is het van groot belang de WOZ-waarde kritisch te laten beoordelen. Een te hoge taxatie kan de belastingdruk fors doen stijgen. Je betaalt hierdoor onnodig te veel belasting. Stuur jouw WOZ-aanslag ter controle naar ons en wij maken gratis bezwaar voor jou.