Gerechtshof: vrij-op-naam prijs nieuwbouwwoning leidend voor de WOZ waarde

Foto van Dani Ruijten Dani Ruijten Leestijd: 3 minuten

Gerechtshof Den Haag heeft recent geoordeeld over de waardebepaling van een nieuwbouwwoning. De vrij-op-naam prijs is samen met de kosten van het meerwerk een richtlijn voor de heffingsambtenaar bij het bepalen van de WOZ waarde van een woning.

Berekening van de WOZ waarde

In beginsel wordt de WOZ waarde berekend op basis van de methode van systematische vergelijking. Hierbij wordt de woning vergeleken met overeenkomende woningen in die buurt die recent zijn verkocht. Panden die binnen één jaar voor, of één jaar na waardepeildatum zijn verkocht kunnen ter onderbouwing van de WOZ waarde worden aangehaald. Indien de bestaande woning zelf recent is verkocht, is het eigen aankoopcijfer van het pand leidend voor de WOZ waarde. Om het eigen aankoopcijfer als onderbouwing van de WOZ waarde te hanteren geldt een termijn van aankoop uiterlijk 21 maanden vóór en 21 maanden ná waardepeildatum.

WOZ waarde nieuwbouwwoning

Bij een nieuwbouwwoning kan de WOZ waarde echter ook op een andere manier worden bepaald. Het gerechtshof heeft kortgeleden besloten dat de heffingsambtenaar van de gemeente bij de WOZ bepaling van een nieuwbouwwoning níet uitsluitend de methode van systematische vergelijking hoeft te gebruiken. Deze methode kan voor de heffingsambtenaar wel een hulpmiddel zijn bij de WOZ bepaling, maar niet de enige toetssteen. Bij een recent aangekochte nieuwbouwwoning, maximaal 21 maanden voor of na waardepeildatum, kan de koopsom vrij-op-naam inclusief de kosten voor het meerwerk bepalend zijn voor de berekening van de WOZ waarde. Deze kosten samen staan gelijk aan de voor de woning betaalde prijs.

Oordeel van het gerechtshof Den Haag

Het hof heeft geconcludeerd dat de heffingsambtenaar geen verplichting heeft om slechts de vergelijkingsmethode als maatstaf te gebruiken, de marktwaarde kan namelijk op verschillende manieren worden bepaald. Het hof heeft bevestigd dat bij het vaststellen van de WOZ waarde van een nieuwbouwwoning aangesloten kan worden bij de vrij-op-naam prijs met de kosten van het meerwerk hierbij opgeteld. De koopprijs is op deze manier op een zakelijke wijze bepaald en om die reden staat deze prijs gelijk aan de marktwaarde. De koopprijs is derhalve leidend voor de berekening van de WOZ waarde.

Bezwaar maken

Heeft u een beschikking ontvangen en is de WOZ waarde van uw nieuwbouwwoning hoger vastgesteld dan de vrij-op-naam prijs vermeerderd met de kosten van het meerwerk? Dan is het verstandig om bezwaar te maken, zodat u niet teveel belasting betaalt. Vul de WOZ check in en maak bezwaar.