Gemeentelijke heffingen in 2021 met 4,4% omhoog

Leestijd: 2 minuten

Dit jaar betalen Nederlandse huishoudens bij elkaar naar verwachting 11,3 miljard euro aan gemeentelijke heffingen. Dit is maar liefst 4,4% meer dan vorig jaar. Vooral de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten stijgen fors, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

OZB-tarief gemiddeld 6% omhoog

Jaarlijks ontvangt u, in het begin van het jaar, als huiseigenaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat de WOZ waarde van uw woning en wat u gaat betalen aan bijbehorende belastingen. Hieronder valt de grootste gemeentelijke heffing, de onroerendezaakbelasting (OZB). Het tarief voor de OZB is in iedere gemeente anders, zij mogen dit percentage zelf vaststellen. Veel gemeenten willen de OZB-tarieven verhogen om zo de tekorten in de begroting te dekken. Gemiddeld gaat het OZB-tarief met 6% omhoog. Dit genereert ongeveer 4,6 miljard aan inkomsten voor de gemeente. De hoogste stijging sinds 2004.

Afvalstoffenheffing, de hoogste stijging sinds 26 jaar

De hoogste stijging zien wij, als we naar de cijfers van CBS kijken, bij de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Dezen stijgen met maar liefst 10%. Dit is de hoogste stijging sinds 1995. Waar de gemeente haar eigen OZB-tarief mag bepalen is dit bij deze heffingen niet het geval. Deze heffingen mogen niet méér bedragen dan de kosten voor de dienst die hiervoor uitgevoerd dient te worden. Hierbij kunt u denken aan het investeren in het recyclen en scheiden van afval.

Verlaging WOZ waarde is een verlaging op de belastingen

Wanneer u bezwaar maakt tegen de hoogte van de WOZ waarde en deze wordt gegrond verklaard, heeft dit invloed op uw belastingen. De WOZ waarde wordt namelijk als grondslag gebruikt voor veel belastingen waaronder de OZB, afvalstoffenheffing, watersysteem heffing en nog veel meer. Meer over deze invloed leest u hier.

Aanmelden voor het WOZ alert

Wilt u er zeker van zijn dat u op tijd bezwaar maakt? Bezwaar maken kan alleen binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslagbiljet. Vul onderstaande WOZ check in en maak bezwaar via JUIST.