Gemeente mag niet voorbijgaan aan proceskostenvergoeding voor hoorrecht en taxatierapport

Foto van Dani Ruijten Dani Ruijten Leestijd: 3 minuten

Bij het indienen van een bezwaar krijgt een juridische derde partij proceskostenvergoeding voor de processtappen die uitgevoerd zijn. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening gratis aanbieden. Toch ontvingen wij voor 57 bezwaren geen vergoeding voor de ingediende taxatierapporten en hoorzittingen. Deze zou de gemeente moeten vergoeden bij een gegrond bezwaar.

Op 8 november zijn wij voor deze 57 beroepszaken naar de rechtbank in Arnhem geweest en met succes. Net als wij is de rechtbank ook van mening dat de heffingsambtenaar van de gemeente onterecht voorbij is gegaan aan het niet vergoeden van de proceskostenvergoeding. De uitkomst is: 57 gewonnen beroepszaken.

De hoorzitting tijdens de bezwaarprocedure

In een bezwaarprocedure heeft belanghebbende het recht om mondeling gehoord te worden. Als gemachtigde verzorgen wij deze hoorzitting en zo zorgen wij dat alle punten van bezwaar duidelijk worden aangedragen bij de gemeente. De gemeente dient dit recht te waarborgen en mag hieraan niet zomaar strenge eisen stellen. Het is immers een recht van de belanghebbende, geen plicht. Ook de rechtbank heeft dit nu weer besloten.

Gebrekkig onderzoek voorafgaand van de WOZ-bepaling door gemeente

Wat de rechtbank in deze 57 procedures daarnaast nog aanstipt is de manier van handelen van de gemeente. Dit lijkt namelijk op een gebrekkig onderzoek voorafgaand aan de WOZ-bepaling. Zorg er dus altijd voor dat u de WOZ-waarde goed controleert of laat controleren. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de gemeente niet voldoende kijkt naar de relevante gegevens. Vaak heeft de heffingsambtenaar zelf in de bezwaarprocedure nog vragen die vóór de waardebepaling al beantwoord hadden moeten worden. Dit is de een van de hoofdredenen dat de WOZ-waarde te hoog kan zijn vastgesteld.

Het taxatierapport opgesteld door deskundige

In de bezwaarprocedure stellen wij vaak een taxatierapport op om onze gronden te onderbouwen. In dit rapport gaan wij dieper in op het betreffende pand zelf en op de vergelijkbare, verkochte, panden om tot een betere waardebepaling te komen dan de gemeente. Een taxatierapport valt onder een rapport van een deskundige en komt daarom voor vergoeding in aanmerking. De rechtbank heeft hier ook terecht geoordeeld dat de gemeente hieraan niet zomaar voorbij mag gaan. De jarenlange ervaring van onze taxateurs staat vast en dit wordt ook door de rechtbank erkend. Overigens is dit ook vaker ter sprake gekomen en de rechtbanken en gerechtshoven geven aan dat de ervaring van de taxateurs binnen Previcus gezien moet worden als deskundig.

Beroep tegen de WOZ-waarde op basis van no cure no pay

Wanneer u of wij het niet eens zijn met de uitspraak op bezwaar kunnen wij een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. Ook een beroepsprocedure bij de rechtbank door een rechtsbijstandverlener komt in aanmerking voor de wettelijke proceskostenvergoeding. Dit maakt dat ook deze procedure wordt gestart op basis van no cure no pay. Voordat een beroepsprocedure wordt gestart zullen wij altijd eerst contact opnemen met de belanghebbenden. Ook naar aanleiding van deze 57 zaken wordt weer bewezen dat u niet zomaar uit kunt gaan van de stelligheid van de gemeente. Een WOZ-advieskantoor kan u hier goed bij helpen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 30 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6367

Lees ook deze andere interessante artikelen gerelateerd aan de proceskostenvergoeding: