Foutieve afschrijving woonwagens, gevolg te hoge WOZ waarde

Leestijd: 2 minuten

In de eerste weken van het nieuwe jaar ontvangen eigenaars van woonwagens de WOZ waarde. Een correcte WOZ waarde is van cruciaal belang. Deze heeft invloed op verschillende belastingen, waaronder de OZB. Zoals in de taxatiewijzer omschreven, zijn woonwagens in 20 jaar afgeschreven. Dit zou dan ook betekenen dat u alleen over de 10% restwaarde belasting zou moeten betalen. Toch zien wij dat gemeentes nog vaak een te hoge restwaarde aanhouden, met als gevolg te hoge kosten voor u als eigenaar.

Afschrijving woonwagens, te hoge WOZ waarde

Sinds 2012 wordt er voor woonwagens gekozen voor degressieve afschrijving waarbij in het 1e jaar 10% wordt afgeschreven van de aanschafwaarde gedisconteerd met de restwaarde. Daarna vanaf het 2e jaar tot de verwachte levensduur wordt deze lineair afgeschreven. Dit geeft, zeker voor de jongere woonwagens, een aanzienlijk hogere afschrijving dan wij gewend zijn. Zie figuur 3 uit de taxatiewijzer.

Restwaarde 10 of 25%

Helaas stelt de taxatiewijzer ook dat “ondanks dat woonwagens in feite na de levensduur niet meer verkocht worden, omdat de verplaatsingskosten vaak hoger zijn dan de waarde, dit niet betekent dat de restwaarde dan nihil is”.

Voor de archetypen voor traditionele woonwagens gelden levensduren van 20 jaar en restwaarden van 10%. Dat zijn de types die ook op woonwagens lijken. Voor de archetypen voor luxe uitgevoerde woonwagens en chalets kunnen de levensduren maximaal 35 jaar en de restwaarden 25% zijn. Reden hiervoor is de vaak voorkomende houtskeletbouw die nauwelijks in kwaliteit, duurzaamheid en levensduur verschilt van de houtskeletbouw van woningen.

Grond

De grond op een woonwagenterrein dient de helft van de grondprijs per m2 te hebben dan die van reguliere woningbouw. Het Hof in ’s-Hertogenbosch (29 december 2011, nr. 11/00116, ECLI:NL:GHSHE:201) heeft bepaald dat de bestemming als woonwagengebied een waardedrukkend effect heeft op de grond. De grondwaarde in een woonwagengebied is door de rechter vastgesteld op 50% van de grondwaarde van reguliere woningbouw. Dit is niet onderbouwd, maar in zogenaamde goede justitie vastgesteld.

WOZ bezwaar maken via JUIST

JUIST is dé specialist op het gebied van de Wet WOZ. Met onze jarenlange ervaring zijn al vele particulieren en bedrijven u voor gegaan. Heeft u uw WOZ beschikking ontvangen en bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? JUIST maakt geheel gratis bezwaar voor u. Lees hier hoe wij deze dienstverlening gratis aan kunnen bieden.