Erfpachters in Amsterdam kunnen alsnog bezwaar maken tegen hoogte WOZ waarde 2015

Foto van Bas van der Wielen Bas van der Wielen Leestijd: 2 minuten

De Hoge Raad heeft besloten, dat bepaalde erfpachters in Amsterdam alsnog recht hebben om een WOZ beschikking aan te vragen over 2015. Deze groep, die voldoet aan voorwaarden, zal in 2021 bericht ontvangen van de gemeente. Daarmee kunnen zij alsnog WOZ bezwaar maken.

Geen WOZ beschikking ontvangen in 2015

De heffingsambtenaar heeft in 2015 geen WOZ beschikking afgegeven aan diverse erfpachters. Volgens de heffingsambtenaar stond de wet WOZ dit namelijk niet toe. Diverse erfpachters hebben gevraagd om een WOZ beschikking voor het jaar 2015, toch kregen zij deze niet. Zij deden daarvoor een beroep op artikel 28 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Twee derde van de belanghebbenden is uiteindelijk in het gelijk gesteld in een hoger beroep. Hierdoor moet de heffingsambtenaar alsnog een WOZ beschikking over 2015 afgeven.

Welke groepen erfpachters mogen bezwaar maken?

Deze uitspraak is van toepassing op 2 groepen huiseigenaren. Deze groepen hebben voor 8 januari 2020 een aanvraag ingediend om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. In grote lijnen gelden de volgende richtlijnen voor de erfpachters die benaderd zullen worden:

1. Huiseigenaren die in gedeelde eigendom (zoals partners) de woning hebben gekocht vóór of in 2015.

2. Huiseigenaren die hun woning ná 2015 hebben gekocht en daardoor geen WOZ beschikking over die jaren hebben ontvangen.

WOZ bezwaar 2015 Amsterdam

De gemeente Amsterdam zal vanaf het tweede kwartaal van 2021 actief starten met de groep erfpachters te benaderen. Een lagere WOZ waarde is voordelig bij het berekenen van de afkoopsom of de nieuwe canon.

Wilt u bezwaar maken tegen de hoogte van deze beschikking? Dan is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. JUIST neemt dit geheel kosteloos voor u uit handen.