Erfbelasting en schenkbelasting uitgelegd

Leestijd: 4 minuten

Heeft u een schenking of een erfenis ontvangen? Dan betaalt u daarover erfbelasting en schenkbelasting. De hoogte van de te betalen belasting is afhankelijk van de hoogte van de schenking of erfenis en van uw relatie met de schenker of overledene.

Erfbelasting

Is de waarde van uw erfenis lager dan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen erfbelasting. De hoogte van uw vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. Zo heeft een partner een hoger vrijstellingsbedrag dan een kind, kleinkind of ouder. In 2017 is een partner voor €638.089,00 vrijgesteld en een kind of kleinkind voor maar €20.209,00.

Indien u een erfenis ontvangt waar een woning onderdeel van uitmaakt is de hoogte van de WOZ waarde van de woning in het jaar van overlijden of in het jaar na overlijden de waarde van uw erfenis. U dient de WOZ waarde van deze onroerende zaak op te geven bij de aangifte. Afhankelijk van de hoogte van de vrijstelling betaalt u een tarief over het overige gedeelte van deze WOZ waarde. Dit tarief ligt tussen de 10 en 40 procent van de waarde van de erfenis. Op de website van de belastingdienst kunt u vinden welk tarief voor u van toepassing is.

Vb. Als kind erft u van uw ouders een koopwoning met een WOZ waarde van €230.000,00. U bent vrijgesteld voor €20.209,00, u moet dus over een bedrag van €209.791,00 erfbelasting betalen. Als kind betaalt u 20% erfbelasting, dat is €41.958,00. Wanneer de WOZ waarde naar aanleiding van een bezwaar met €25.000,00 wordt verlaagd, wordt de nieuwe WOZ waarde €205.000,00 inclusief de vrijstelling moet u dan over €184.791,00, 20% erfbelasting betalen. De erfbelasting bedraagt dan €36.958,00 dit is €5000,00 minder dan de oorspronkelijke erfbelasting. Hierin is het eigen vermogen niet meegeteld.

Omdat de tarieven bij een erfenis fors zijn, leidt een te hoge WOZ waarde al snel tot een enorme aanslag erfbelasting. Het is dan ook zeer belangrijk de WOZ waarde goed te laten controleren en indien nodig WOZ bezwaar aan te laten tekenen tegen de vastgestelde WOZ waarde.

Bij het erven van een woning krijgt u niet alleen te maken met de erfbelasting maar kunt u ook te maken krijgen met de inkomstenbelasting. Hierbij hangt het ervan af of u in de woning gaat wonen, het huis verhuurt of dat u het leeg laat staan. Als u in het huis gaat wonen, geeft u het aan in box 1. Gaat u er niet zelf in wonen? Dan geldt het tarief van box 3. Verkoopt u de woning dan krijgt u helemaal niet te maken met de inkomstenbelasting.

Schenkbelasting

Ook wanneer u een schenking ontvangt moet u in de meeste gevallen hierover schenkbelasting betalen. Dit geldt niet voor de algemene vrijstelling. Elk kalenderjaar mag iedereen ongeacht de relatie met de schenker, €2.219 belastingvrij schenken of ontvangen. Aan kinderen en pleegkinderen mag er ongeacht de leeftijd elk jaar €5.320 belastingvrij geschonken worden. Naast deze algemene vrijstellingen zijn er nog een aantal uitzonderingen. Zo mogen ouders eenmalig €100.000 belastingvrij schenken voor een eigen woning.

Zijn de geschonken bedragen hoger dan de algemene vrijstelling of wordt het bedrag niet gebruikt voor het daartoe bestemde doel dan moet er schenkbelasting betaald worden. Deze tarieven zijn anders vastgesteld als bij de erfbelasting, maar net als bij de erfbelasting is uw relatie met de schenker hierin van belang. Het tarief ligt tussen de 10 en 40 procent van de waarde van de schenking. Op de website van de belastingdienst kunt u vinden welk tarief voor u van toepassing is.

Bezwaar maken tegen de erfbelasting of schenkbelasting?

Hebt u een erfenis of een schenking ontvangen waar een woning onderdeel van uitmaakt en bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ waarde, wij maken namens u bezwaar. Omdat wij in dit geval namens u een beschikking op verzoek moeten aanvragen bij de gemeente en omdat er vaak enige haast is gemoeid in het geval van een erfenis kunnen wij de procedure op twee manieren aan u aanbieden. Voor meer informatie bekijk onze erfbelastingspagina of neem contact met ons op.