Bespaar op inkomstenbelasting. Juist.

Met een eigen woning bouw je volgens de Belastingdienst vermogen op. Zo heb je een voordeel ten opzichte van iemand die huurt. Daarom moet je voor het bezitten van een woning bij de aangifte een bedrag bij jouw belastbare inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Een lagere WOZ leidt zo tot lagere inkomstenbelasting.

Het eigenwoningforfait wordt berekend door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met een door de Belastingdienst vastgesteld percentage. Dit percentage is afhankelijk van de WOZ waarde en kan jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

Voorbeeld

De WOZ waarde van jouw woning is € 350.000. Het percentage om het eigenwoningforfait te berekenen is 0,45%. Het eigenwoningforfait is in dit geval: € 350.000 x 0,0045 = € 1575

Minder inkomstenbelasting

Een lagere WOZ waarde betekent dus ook een lager eigenwoningforfait. Aangezien je dit bij jouw belastbaar inkomen in box 1 moet optellen, betekent een lagere WOZ waarde een lager belastbaar inkomen.

Het loont dus om te checken of jouw WOZ waarde klopt.