Minder erfbelasting bij verlaging WOZ-waarde

Op het moment dat je een erfenis ontvangt, krijg je te maken met erfbelasting. De erfenis bestaat vaak uit een woning, waar een groot deel van het vermogen van de overledene in zit. De hoogte van de erfbelasting wordt in geval van een woning gebaseerd op de WOZ-waarde. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de relatie tot de overledene en de eventuele hypotheekschuld die er nog is. Die relatie bepaalt ook welk deel van de erfenis is vrijgesteld van belasting. In ieder geval geldt altijd: hoe lager de WOZ-waarde hoe minder erfbelasting je betaalt. 

Wil je direct weten of de WOZ-waarde van de geërfde woning te hoog is en of je dus kunt besparen op de erfbelasting? Meld je aan en wij geven kosteloos en vrijblijvend advies.

WOZ-waarde uitgangspunt voor erfbelasting

De WOZ-waarde is dus het uitgangspunt voor de erfbelasting. De WOZ-waarde van het jaar van overlijden mag gebruikt worden, maar ook de WOZ-waarde van het jaar daarna. Kies altijd voor het jaar met de laagste waarde, dat is het voordeligste. Wordt de WOZ-waarde van het jaar van overlijden gebruikt en blijkt de WOZ-waarde het jaar daarna opeens lager te zijn? Dan kun je een verzoek tot correctie indienen bij de Belastingdienst. Is er helemaal nog geen WOZ-waarde bekend of kun je deze nergens terug vinden? Ook dan kunnen we je hierbij helpen. 

Erfbelasting besparen: bereken zelf hoeveel

Bereken zelf wat je kunt besparen met onze ‘erfbelasting rekentool’.

WOZ-waarde woning overledene vaak te hoog 

We zien vaak dat de WOZ-waarde van de woning van een overledene te hoog is vastgesteld. In veel gevallen is de woning erg verouderd. Voorbeelden waaraan je hierbij kan denken zijn:

  1. De keuken en badkamer zijn ouder dan 30 jaar
  2. Er is sprake van enkel glas
  3. Er is al lang geen onderhoud gepleegd, dit noemen we achterstallig onderhoud
  4. De tuin is verwaarloosd
  5. Er zijn scheuren, vochtplekken of andere gebreken

Dit zijn allemaal zaken waar de gemeente vaak niet van op de hoogte is, waardoor de WOZ-waarde dus te hoog vastgesteld kan zijn. Met als gevolg dat erfgenamen onnodig te veel erfbelasting betalen.   

Er bestaan drie groepen voor de erfbelasting

Tarieven erfbelasting 2024

Besparingsvoorbeelden erfbelasting bij lagere WOZ

In de praktijk zien we vaak dat een kleine verlaging van de WOZ-waarde al gauw duizenden euro’s scheelt in de erfbelasting.

besparingsvoorbeeld erfbelasting bij lagere WOZ-waarde

Gratis of betaalde procedure

Deze procedure kunnen we kosteloos uitvoeren. Maar in de meeste gevallen is het slim om te kiezen voor onze betaalde procedure. Daarbij nemen we rechtstreeks contact op met de gemeente, geven we ze zo veel mogelijk informatie over de woning inclusief een nieuw waardevoorstel en vragen we ze om opnieuw naar de WOZ-waarde te kijken. Bij deze betaalde procedure nemen wij het werk uit handen en dit brengt vaak een sneller én bovenal beter resultaat. 

Waardevolle informatie voor erfgenamen

Onze werkwijze 

Stap 1. Beoordelingen advies

Helemaal kosteloos en vrijblijvend beoordelen wij of de WOZ-waarde van de woning te hoog is vastgesteld. Hierbij houden we onder andere rekening met de staat van de woning en kijken we naar de verkopen in de omgeving. Op basis daarvan adviseren we over de vervolgstappen. Bij JUIST kan dit via een kosteloze of een betaalde procedure, als de WOZ-waarde inderdaad verlaagd kan worden.

Stap 2. Informatie verzamelen

Als we verwachten de WOZ-waarde met succes te kunnen verlagen, vragen we een aantal documenten bij je op. Zo hebben we een getekende volmacht nodig, de verklaring van erfrecht en het liefst zo veel mogelijk informatie over en foto’s van de woning. 

Stap 3. Contact met gemeente

We nemen contact op met de gemeente/het samenwerkingsverband waar de woning staat. Met behulp van alle ontvangen informatie berekenen en onderbouwen we de nieuwe WOZ-waarde. Deze waarde en onderbouwing bespreken we met de taxateur van de gemeente/het samenwerkingsverband. Zodra we overeenstemming hebben bereikt over de waarde, vragen we de gemeente om de WOZ-waarde aan te passen. Doordat we in bijna iedere gemeente/samenwerkingsverband al een vast contactpersoon hebben, verloopt de procedure extra snel en soepel.

Stap 4. Nieuwe WOZ-waarde

De gemeente moet binnen acht weken een document afgeven waarin staat wat de nieuwe WOZ-waarde is bij een betaalde procedure. Door het veelvuldig contact met de gemeente ontvangen wij dat document, met de juiste waarde, vaak nog eerder. Deze verlaagde WOZ-waarde kan dan gebruikt worden voor de aangifte erfbelasting. De erfbelasting kan dan flink lager uitvallen. 

Team WOZ verlagen bij erfenis

Nicole en Mijke zijn bij JUIST gespecialiseerd in het realiseren van een lagere WOZ-waarde in het geval van een erfenis. Neem vrijblijvend contact met ze op voor meer informatie.

Veel gestelde vragen

Bekijk hier het overzicht met de meest gestelde vragen. Kom je er toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

  • Er zijn verschillende mogelijkheden om de erfbelasting voor jouw erfgenamen te beperken. Een groot deel van een erfenis zit vaak in de woning, waarbij de WOZ-waarde van cruciaal belang is. Het is dus slim om al bij leven te proberen de WOZ-waarde zo laag mogelijk te krijgen.
  • Als de aangifte erfbelasting is gedaan ontvang je binnen 4 maanden een definitieve aanslag van de Belastingdienst. Zolang er nog geen definitieve aanslag is, kan er iets aangepast worden. Is de definitieve aanslag er wel, dan kan je binnen 6 weken na datum van de aanslag bezwaar maken. Zijn deze 6 weken voorbij, dan kan je een verzoek tot herziening indienen. Deze herziening moet dan aangevraagd worden binnen 5 jaar na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.

  • Normaal gesproken geldt dat je maar 6 weken na dagtekening van een aanslagbiljet bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde. Echter, erfgenamen kunnen het hele jaar door de WOZ-waarde laten aanpassen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, zoals het feit dat het aanslagbiljet dan nog op naam van de overledene moet staan. Echter, ook wanneer het aanslagbiljet al op naam van de erven staat zijn er nog diverse opties. Wij kijken graag met je mee en geven kosteloos en vrijblijvend een advies. 
  • Voor de verdeling van de erfenis is het recht van toepassing van het land waar de overledene woonde. Dus niet het land waar je als erfgenaam woont. Wanneer een inwoner van Nederland komt te overlijden dan zijn de Nederlandse belastingregels van toepassing, tenzij de erflater een testament had opgesteld waarin iets anders is bepaald. Ja, er moet dus in de meeste gevallen erfbelasting betaald worden in Nederland. Let op, sommige landen kennen andere regels.
  • In principe is de WOZ-waarde leidend voor de aangifte van de erfbelasting. Je mag de WOZ-waarde van het jaar van overlijden of de WOZ-waarde van het jaar ná overlijden gebruiken. In enkele gevallen wordt hier een uitzondering op gemaakt. Bijvoorbeeld bij een serviceflat, wanneer er sprake is van jaarlijkse erfpacht óf wanneer een verhuurde of verpachte woning wordt geërfd. Raadpleeg de Belastingdienst wanneer je er niet uit komt.

Contact opnemen

Je kan altijd vrijblijvend informatie inwinnen over de hoogte van de WOZ waarde. Blijkt de WOZ waarde te hoog, dan biedt JUIST verschillende procedures aan. Je kan kiezen uit een betaalde en kosteloze procedure. Samen met jou bekijken we welke procedure het beste bij jou aansluit.

Wil je je meteen aanmelden? Klik dan hier, we beoordelen eerst de aanvraag voordat we alles in gang zetten.

"*" indicates required fields