Woning geschonken of geërfd? Bespaar.

Wanneer je een woning erft of krijgt geschonken, dien je de ontvangen woning aan te geven bij de belastingdienst. Je betaalt daarover erfbelasting of schenkbelasting.

Om die belastingen te berekenen wordt de WOZ waarde van de woning gebruikt. Standaard wordt daarbij de WOZ waarde gebruikt van het jaar waarin de woning is geschonken of geërfd. Je kunt echter ook aangeven dat de WOZ waarde van het daaropvolgende jaar gebruikt moet worden. Het is dus een goed idee het jaar te kiezen met de laagste WOZ waarde.

Is de WOZ waarde van het jaar daarop nog niet bekend, dan geef je de meest recente WOZ waarde op. Blijkt de waarde in het nieuwe belastingjaar lager te liggen of wordt de waarde naar aanleiding van een bezwaar verlaagd, dan kun je een verzoek bij de Belastingdienst indienen om de aanslag te corrigeren. Ook al is de bezwaartermijn verlopen.

Controleer dus altijd de WOZ waarde van een woning die je erft of geschonken krijgt. Het kan een forse besparing op erfbelasting of schenkbelasting opleveren.