1. 1. Inleiding WOZ Academy
  1. 1.1 WOZ Academy: Alles wat je moet weten om WOZ bezwaar te maken
 2. 2. WOZ waarde algemeen
  1. 2.1 WOZ waarde: welke belasting is gekoppeld aan de WOZ?
  2. 2.2 WOZ waarde: wat is de WOZ waarde en waarom moet ik het controleren?
 3. 3. WOZ bezwaar algemeen
  1. 3.1 Bezwaar maken WOZ: waarom en wanneer heeft het zin?
  2. 3.2 Bezwaar WOZ maken: zelf WOZ bezwaar maken of uitbesteden?
  3. 3.3 WOZ bezwaar termijn: kan ik het hele jaar door bezwaar maken?
 4. 4. De WOZ beschikking
  1. 4.1 WOZ beschikking: hoe maakt de gemeente mijn WOZ waarde kenbaar
  2. 4.2 WOZ beschikking: hoe bepaalt de gemeente mijn WOZ waarde?
  3. 4.3 WOZ beschikking: waarom is mijn WOZ waarde plotseling zo hard gestegen?
  4. 4.4 Bezwaar WOZ beschikking: de waarde van je woning inzien
  5. 4.5 WOZ beschikking: binnen welke termijn moet ik WOZ bezwaar maken?
  6. 4.6 WOZ beschikking: hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn WOZ waarde?
 5. 5. Het bezwaarschrift
  1. 5.1 WOZ bezwaarschrift: wat is een WOZ bezwaarschrift en wat moet erin staan?
  2. 5.2 WOZ bezwaarschrift: tips voor een succesvol bezwaar
  3. 5.3 WOZ bezwaarschrift: de ultieme WOZ voorbeeldbrief van de experts van JUIST
 6. 6. WOZ taxatieverslag
  1. 6.1 WOZ taxatieverslag: wat is een WOZ taxatieverslag en waar kan ik dit opvragen?
 7. 7. Taxatiekaart
  1. 7.1 Taxatiekaart: wat is een WOZ taxatiekaart en wat kan ik ermee?
  2. 7.2 Taxatiekaart: wat betekenen de afkortingen?
 8. 8. Nadere motivatie
 9. 9. Hoorzitting WOZ bezwaar
  1. 9.1 Hoorzitting: wat kan ik verwachten van een WOZ bezwaar hoorzitting?
  2. 9.2 Hoorzitting: moet ik altijd een hoorzitting aanvragen?
 10. 10. Uitspraak op WOZ bezwaar
  1. 10.1 Uitspraak: hoe lang moet ik wachten op mijn uitslag WOZ Bezwaar?
  2. 10.2 Uitspraak: wat moet ik doen als de uitslag over het WOZ bezwaar binnen is?
  3. 10.3 Uitspraak: hoe ga ik in beroep tegen de uitspraak over het WOZ bezwaar?

2.1 WOZ waarde: welke belasting is gekoppeld aan de WOZ?

Leestijd: 2 minuten

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde kan verschillende redenen hebben. De belangrijkste reden is het besparen op de belastingheffing, zoals op de OZB (onroerendezaakbelasting). Maar, de WOZ waarde wordt voor meer belastingen als grondslag gebruikt. 

Onroerendezaakbelasting

De meest bekende belasting is de OZB, ook wel de onroerendezaakbelasting. Deze wordt berekend aan de hand van een percentage dat de gemeente vaststelt. Ieder jaar wordt dit percentage opnieuw vastgesteld. Stel jouw woning heeft een WOZ waarde van €230.000,- en het tarief wordt door jouw gemeente vastgesteld op 0,17%, dan moet je €391,- aan OZB betalen (230.000:100×0,17). 

Afvalstoffenheffing/rioolheffing 

Naast de OZB gebruiken sommige gemeenten voor de afvalstoffenheffing/rioolheffing de WOZ waarde als uitgangspunt. De gemeente is vrij om zelf de grondslag te bepalen. De hoogte van de heffing verschilt per gemeente en is afhankelijk van de uit te voeren taken.

Waterschapsbelasting 

Waterschapsbelasting wordt geheven door de Nederlandse waterschappen. Nederland telt 21 verschillende waterschappen, allen met hun eigen belastingtarief. Hierbij maken ze gebruik van twee verschillende heffingen: ‘watersysteemheffing gebouwd’ en ‘watersysteemheffing ongebouwd’. Bij de ‘watersysteemheffing gebouwd’ betaal je een percentage over de WOZ waarde, omdat je in dit geval eigenaar bent van een woning. Bij de ‘watersysteemheffing ongebouwd’ ben je eigenaar van een stuk grond en betaal je per hectare. 

Rijksbelastingen

Naast de bovengenoemde belastingen wordt de WOZ waarde ook als grondslag gebruikt voor de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
 • Vermogensbelasting
 • Schenk- en erfbelasting 

Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)

Jouw eigen woning wordt door de gemeente gezien als een vorm van inkomen. Hierdoor moet je bij de aangifte een deel van de WOZ waarde bij box 1 optellen, het eigenwoningforfait. De belastingdienst stelt hiervoor jaarlijks een percentage vast. Indien de WOZ waarde wordt verlaagd geeft de gemeente dit door aan de belastingdienst die vervolgens het eigenwoningforfait aanpast. 

Vermogensbelasting 

Heb je een tweede woning, dan betaal je hierover vermogensbelasting in box 3. Spaargeld, beleggingen en een tweede woning/vakantiehuis vallen onder het vermogen en moeten dus bij de inkomstenbelasting worden aangegeven.

Schenk- en erfbelasting

Wanneer je een woning erft of krijgt geschonken betaal je hierover schenk- of erfbelasting. Er wordt vastgesteld wat de waarde van de woning is, hiervoor vormt de WOZ waarde het uitgangspunt. Standaard wordt daarbij de WOZ waarde in het jaar dat de woning geschonken wordt gebruikt. Maar het is ook mogelijk om de WOZ waarde van het jaar daarna te kijken.