1. 1. Inleiding WOZ Academy
  1. 1.1 WOZ Academy: Alles wat je moet weten om WOZ bezwaar te maken
 2. 2. WOZ waarde algemeen
  1. 2.1 WOZ waarde: welke belasting is gekoppeld aan de WOZ?
  2. 2.2 WOZ waarde: wat is de WOZ waarde en waarom moet ik het controleren?
 3. 3. WOZ bezwaar algemeen
  1. 3.1 Bezwaar maken WOZ: waarom en wanneer heeft het zin?
  2. 3.2 Bezwaar WOZ maken: zelf WOZ bezwaar maken of uitbesteden?
  3. 3.3 WOZ bezwaar termijn: kan ik het hele jaar door bezwaar maken?
 4. 4. De WOZ beschikking
  1. 4.1 WOZ beschikking: hoe maakt de gemeente mijn WOZ waarde kenbaar
  2. 4.2 WOZ beschikking: hoe bepaalt de gemeente mijn WOZ waarde?
  3. 4.3 WOZ beschikking: waarom is mijn WOZ waarde plotseling zo hard gestegen?
  4. 4.4 Bezwaar WOZ beschikking: de waarde van je woning inzien
  5. 4.5 WOZ beschikking: binnen welke termijn moet ik WOZ bezwaar maken?
  6. 4.6 WOZ beschikking: hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn WOZ waarde?
 5. 5. Het bezwaarschrift
  1. 5.1 WOZ bezwaarschrift: wat is een WOZ bezwaarschrift en wat moet erin staan?
  2. 5.2 WOZ bezwaarschrift: tips voor een succesvol bezwaar
  3. 5.3 WOZ bezwaarschrift: de ultieme WOZ voorbeeldbrief van de experts van JUIST
 6. 6. WOZ taxatieverslag
  1. 6.1 WOZ taxatieverslag: wat is een WOZ taxatieverslag en waar kan ik dit opvragen?
 7. 7. Taxatiekaart
  1. 7.1 Taxatiekaart: wat is een WOZ taxatiekaart en wat kan ik ermee?
  2. 7.2 Taxatiekaart: wat betekenen de afkortingen?
 8. 8. Nadere motivatie
 9. 9. Hoorzitting WOZ bezwaar
  1. 9.1 Hoorzitting: wat kan ik verwachten van een WOZ bezwaar hoorzitting?
  2. 9.2 Hoorzitting: moet ik altijd een hoorzitting aanvragen?
 10. 10. Uitspraak op WOZ bezwaar
  1. 10.1 Uitspraak: hoe lang moet ik wachten op mijn uitslag WOZ Bezwaar?
  2. 10.2 Uitspraak: wat moet ik doen als de uitslag over het WOZ bezwaar binnen is?
  3. 10.3 Uitspraak: hoe ga ik in beroep tegen de uitspraak over het WOZ bezwaar?

10.2 Uitspraak: wat moet ik doen als de uitslag over het WOZ bezwaar binnen is?

Leestijd: 7 minuten

Na een periode in ongewis krijg je dan eindelijk de uitspraak op bezwaar binnen. 

Begin van het jaar heb je bezwaar ingediend, welke je later in het jaar nog nader hebt aangevuld en ook nog tijdens een hoorzitting hebt toegelicht. De gemeente neemt al jouw redenen mee in de herbeoordeling van de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning of bedrijfspand. De gemeente neemt de uiteindelijke beslissing over jouw bezwaar en maakt dit besluit kenbaar met een uitspraak op bezwaar, die je wordt toegezonden. 

 • Wanneer ontvang ik de uitspraak op bezwaar?
 • Wat staat er in de uitspraak op bezwaar?
 • Waar moet ik op letten bij het doornemen van de uitspraak op bezwaar?
 • Welke opties heb ik na het doornemen van de uitspraak op bezwaar?
 • Welke acties kan ik ondernemen na de uitspraak op bezwaar ontvangen te hebben?

Al deze vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. 

Wanneer ontvang ik de uitspraak op bezwaar?

De uitspraak op bezwaar dient wettelijk gezien voor het einde van het kalenderjaar kenbaar gemaakt te zijn, maar de gemeente heeft de mogelijkheid om eenmalig een verdaging van 6 weken aan te vragen. 

In dat geval krijg je de uitspraak pas in februari van het volgende kalenderjaar toegezonden.

Wat staat er in de uitspraak op bezwaar?

De uitspraak op bezwaar bevat normaal gesproken enkele pagina’s waarin de gemeente haar beslissing op het bezwaar toelicht. 

Algemene informatie en de beslissing
Op de eerste pagina worden vaak de feiten weergegeven, zoals het aanslagnummer, het adres van het WOZ-object en de data van de correspondentie. Ook kun je vaak de beslissing op de eerste pagina vinden, maar de toelichting komt pas daarna. 

Methode van waardering
Allereerst geeft de gemeente een korte uitleg over welke methode van waardering gehanteerd is. Voor een woning wordt meestal gekozen voor de vergelijkingsmethode en voor een bedrijfspand wordt vaak de huurwaardekapitalisatiefactor-methode gebruikt. 

Aangedragen redenen in de bezwaarfase
Vervolgens staat in de uitspraak puntsgewijs aangegeven welke redenen je hebt aangedragen tijdens de bezwaarfase. Dit zijn alle redenen die je schriftelijk en mondeling hebt doorgegeven. Ook wordt eventueel een deskundigenrapport hier benoemd. 

Weerlegging of akkoord
Na de opsomming van jouw redenen geeft de gemeente antwoord op jouw grieven waarin zij de redenen weerlegt of akkoord bevindt met een toelichting. 

Naast de toelichting op jouw bezwaar wordt in de uitspraak op bezwaar ook aangegeven met welk bedrag jouw aanslag verlaagd wordt bij een gegronde uitspraak en wat een eventueel resterend bedrag is dat door nog niet door jou voldaan is. 

Proceskostenvergoeding
Is er voor jou door ‘een derde’ beroepsmatig rechtsbijstand verleend, zoals door een WOZ-advieskantoor, dan vind je in de uitspraak ook een alinea over de proceskostenvergoeding (een vergoeding voor de verleende diensten). 

Afsluiting en bijlagen
De uitspraak op bezwaar wordt afgesloten met de naam en handtekening van de heffingsambtenaar, degene die formeel beslist op de bezwaarschriften. Bovendien wordt beschreven wat je kunt doen als je het niet eens bent met de uitspraak op bezwaar. 

Eventueel verstrekt de gemeente nog bijlagen bij de uitspraak op bezwaar, zoals een nieuw taxatieverslag met eventueel nieuwe referentiepanden.

Waar moet ik op letten bij het doornemen van de uitspraak op bezwaar?

De gemeente dient in de uitspraak op bezwaar op al jouw aangedragen punten terug te komen en zij moet duidelijkheid geven over de totstandkoming van de waarde. 

Als je de uitspraak op bezwaar doorneemt kun je het beste jouw bezwaarschrift en de punten die je tijdens de hoorzitting hebt aangedragen ernaast houden zodat je deze punten kunt vergelijken. Op elk aangedragen punt dient de gemeente met een toelichting en onderbouwing terug te komen. 

Lees de uitspraak op bezwaar goed door. Het is belangrijk dat je de toelichting en onderbouwing goed begrijpt, om zo een oordeel te kunnen vormen over de beslissing van de gemeente. 

Het komt voor dat de gemeente in haar beslissing met nieuwe vergelijkingsobjecten de waarde vaststelt. Voor jou is het belangrijk dat je naar deze nieuwe onderbouwing kijkt en bepaalt of deze nieuwe referentiepanden vergelijkbaar zijn met jouw woning en of deze panden de vastgestelde WOZ waarde of verlaagde WOZ waarde onderbouwen.

Welke opties heb ik na het doornemen van de uitspraak op bezwaar?

Nadat je de uitspraak aandachtig hebt doorgenomen, zijn er een aantal opties.

1. Je bent het volledig eens met de uitspraak op bezwaar

 1. De gemeente komt volledig tegemoet aan jouw bezwaar en verlaagt de WOZ waarde tot het door jou voorgestelde bedrag. 
  Omdat uw bezwaar volledig gegrond verklaard wordt, kun je geen verdere stappen ondernemen.
 2. De gemeente komt gedeeltelijk tegemoet aan jouw bezwaar. Je hebt een lagere WOZ waarde voorgesteld, maar de gemeente komt met een goede toelichting waarom zij niet volledig aan jouw bezwaar tegemoet komt. Wel zijn zij in de herbeoordeling tot de conclusie gekomen dat de eerder vastgestelde en opgelegde WOZ waarde niet realistisch was. De uitleg en de verlaging geven je geen aanleiding om verdere actie te ondernemen.
 3. De gemeente handhaaft de WOZ waarde zoals opgelegd en op het aanslagbiljet kenbaar is gemaakt. 
  Je hebt redenen aangedragen die door de gemeente weerlegd kunnen worden en de gemeente kan met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen of verhuurtransacties van bedrijfspanden de WOZ waarde goed aannemelijk maken. Door deze toelichting en wellicht nieuwe inzichten kun je je vinden in de uitspraak op bezwaar.

2. Je bent het niet eens met de uitspraak op bezwaar

 1. De gemeente komt gedeeltelijk tegemoet aan jouw bezwaar. 
  Je hebt een lagere WOZ waarde voorgesteld en de gemeente komt je iets tegemoet maar verlaagt niet naar het door jou gewenste bedrag. Er is een toelichting van de gemeente gegeven waar je je niet of slechts deels in kan vinden of waar volgens jou onjuistheden in staan. Ook kan het voorkomen dat in de uitspraak op bezwaar niet op al jouw punten een toelichting is gegeven. 
 2. De gemeente handhaaft de WOZ waarde zoals opgelegd en op jouw aanslagbiljet kenbaar is gemaakt. 
  Je hebt redenen aangedragen die door de gemeente weerlegd worden, maar met deze weerlegging en toelichting in de uitspraak op bezwaar ben je het niet eens. Er zijn nieuwe, niet goed vergelijkbare referentiepanden opgenomen of in de objectkenmerken van jouw woning is de onjuistheid die je aangegeven hebt niet aangepast. Ook kan het voorkomen dat in de uitspraak op bezwaar niet op al jouw punten een toelichting is gegeven.

3. Je twijfelt over de uitkomst die in de uitspraak op bezwaar staat

De gemeente komt gedeeltelijk tegemoet aan jouw bezwaar of handhaaft de WOZ waarde zoals opgelegd en op jouw aanslagbiljet kenbaar is gemaakt. Je hebt de uitspraak op bezwaar goed doorgenomen, maar je hebt twijfels over de uitspraak.

Wellicht zegt je gevoel dat de WOZ waarde echt te hoog is of vind je de onderbouwing van de gemeente niet goed. Of weet je je geen raad met de uitspraak op bezwaar wegens de onduidelijke formulering en het juridisch taalgebruik. 

Je kunt de uitspraak op bezwaar voorleggen aan een expert, die de zaak bekijkt en advies geeft over eventueel verdere stappen. Deze verdere stappen worden dan ook door de expert namens jou gezet, zodat je zelf niet de juridische beroepsprocedure hoeft op te starten en aan te gaan tegen de gemeente.

Welke acties kan ik ondernemen na de uitspraak op bezwaar ontvangen te hebben?

De uitspraak op bezwaar is de beslissing die de gemeente neemt naar aanleiding van de door jou aangedragen redenen. Deze beslissing kan positief voor je zijn als de WOZ waarde aangepast wordt of als zelfs de aanslagregel vernietigd wordt of het belastingtarief wordt aangepast. Maar de uitspraak op bezwaar van de gemeente kan ook vragen bij je oproepen of je kunt het niet eens zijn met de beslissing.

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kun je binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak op bezwaar een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. Hoe je dit moet doen en bij welke rechtbank je het beroepschrift in moet dienen, moet kenbaar gemaakt worden in de uitspraak op bezwaar.

Is de WOZ waarde meer dan 20% verlaagd, de aanslagregel vernietigd of het belastingtarief gewijzigd? Dan kun je een ambtshalve verminderingsprocedure starten. Omdat er een grote wijziging is geweest, kun je door deze procedure te starten de gemeente vragen om een herbeoordeling uit te voeren van de afgelopen 5 jaren.

Heb je vragen over de uitspraak op bezwaar of wil je dat een expert met je meekijkt? Neem dan gerust contact met ons op.