1. 1. Inleiding WOZ Academy
  1. 1.1 WOZ Academy: Alles wat je moet weten om WOZ bezwaar te maken
 2. 2. WOZ waarde algemeen
  1. 2.1 WOZ waarde: welke belasting is gekoppeld aan de WOZ?
  2. 2.2 WOZ waarde: wat is de WOZ waarde en waarom moet ik het controleren?
 3. 3. WOZ bezwaar algemeen
  1. 3.1 Bezwaar maken WOZ: waarom en wanneer heeft het zin?
  2. 3.2 Bezwaar WOZ maken: zelf WOZ bezwaar maken of uitbesteden?
  3. 3.3 WOZ bezwaar termijn: kan ik het hele jaar door bezwaar maken?
 4. 4. De WOZ beschikking
  1. 4.1 WOZ beschikking: hoe maakt de gemeente mijn WOZ waarde kenbaar
  2. 4.2 WOZ beschikking: hoe bepaalt de gemeente mijn WOZ waarde?
  3. 4.3 WOZ beschikking: waarom is mijn WOZ waarde plotseling zo hard gestegen?
  4. 4.4 Bezwaar WOZ beschikking: de waarde van je woning inzien
  5. 4.5 WOZ beschikking: binnen welke termijn moet ik WOZ bezwaar maken?
  6. 4.6 WOZ beschikking: hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn WOZ waarde?
 5. 5. Het bezwaarschrift
  1. 5.1 WOZ bezwaarschrift: wat is een WOZ bezwaarschrift en wat moet erin staan?
  2. 5.2 WOZ bezwaarschrift: tips voor een succesvol bezwaar
  3. 5.3 WOZ bezwaarschrift: de ultieme WOZ voorbeeldbrief van de experts van JUIST
 6. 6. WOZ taxatieverslag
  1. 6.1 WOZ taxatieverslag: wat is een WOZ taxatieverslag en waar kan ik dit opvragen?
 7. 7. Taxatiekaart
  1. 7.1 Taxatiekaart: wat is een WOZ taxatiekaart en wat kan ik ermee?
  2. 7.2 Taxatiekaart: wat betekenen de afkortingen?
 8. 8. Nadere motivatie
 9. 9. Hoorzitting WOZ bezwaar
  1. 9.1 Hoorzitting: wat kan ik verwachten van een WOZ bezwaar hoorzitting?
  2. 9.2 Hoorzitting: moet ik altijd een hoorzitting aanvragen?
 10. 10. Uitspraak op WOZ bezwaar
  1. 10.1 Uitspraak: hoe lang moet ik wachten op mijn uitslag WOZ Bezwaar?
  2. 10.2 Uitspraak: wat moet ik doen als de uitslag over het WOZ bezwaar binnen is?
  3. 10.3 Uitspraak: hoe ga ik in beroep tegen de uitspraak over het WOZ bezwaar?

10.3 Uitspraak: hoe ga ik in beroep tegen de uitspraak over het WOZ bezwaar?

Leestijd: 4 minuten

Heb je bezwaar gemaakt en ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je in beroep tegen deze uitspraak. 

 • Hoe lang is de beroepstermijn?
 • Wat zijn de kosten?
 • Wat moet er in het WOZ beroepschrift staan?
 • Wat gebeurt er tijdens de zitting?
 • Wat is een compromisvoorstel?
 • Wat kun je doen als je niet zelfstandig in beroep wilt gaan?

Deze vragen worden beantwoord in dit hoofdstuk. 

De kosten en beroepstermijn

Om beroep in te dienen zijn we ook weer gehouden aan termijnen. Binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak moet het beroepschrift bij de rechtbank ontvangen zijn. Het beroepschrift dient schriftelijk te worden ingediend. 

Bij het indienen van een beroepschrift dient ook het griffierecht, de kosten van het indienen van beroep, betaalt te worden. Voor particulieren (natuurlijke personen) zijn de kosten in 2022 €50,- en voor organisatie (niet-natuurlijke personen) zijn de kosten €365,-.

Wat moet er in het WOZ beroepschrift staan?

Wat moet er nu in het beroepschrift staan? Net als het in het bezwaarschrift, moet je de algemene gegevens niet vergeten:

 • De naam en het adres van de indiener. 
 • De dagtekening. 
 • Omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. 
 • De gronden waarom je het niet eens bent met deze beslissing.

Het laatste punt, de grond van het beroep, is het meest van belang. Dit zijn over het algemeen de redenen waarom wij van mening zijn dat de waarde te hoog is vastgesteld. Je leest hier meer over in het hoofdstuk ‘Wat moet ik doen als de uitslag over het WOZ bezwaar binnen is?’.

De meest voorkomende gronden zijn gebaseerd op:

 • De staat van het object in beroep.
 • Verkoopcijfers van referentieobjecten.
 • Liggingsfactoren.

De grond van het beroep is vaak gebaseerd op het feit of de waarde op een logische manier is onderbouwd. Zie je een onduidelijke onderbouwing van de gemeente? Ben je het niet eens met de referentiepanden die de gemeenten hanteert? Is er sprake van een gebrek aan de woning waarbij de gemeente niet langs is geweest om dit te inspecteren? Dan kunnen dit aanleidingen zijn om in beroep te gaan.

Conclusie van repliek en conclusie van dupliek

Als het beroepschrift is ingediend heeft de gemeente weer enkele weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Hierin wordt door de gemeente ingegaan op het  ingediende bezwaar. Ook dit verweerschrift wordt opgestuurd naar de rechtbank, die een kopie aan jou stuurt. 

Hierop is het toegestaan om op het verweerschrift te reageren middels een conclusie van repliek. De gemeente kan hierop weer reageren middels een conclusie van dupliek. Al deze stukken worden aan de rechtbank gezonden die een kopie weer bij de juiste bezorgt. 

Zitting

De rechtbank zal uiteindelijk een zittingsdatum plannen (kan enkele weken tot maanden duren) voor de inhoudelijk behandeling van de zaak. Tijdens de zitting heb je de mogelijkheid om het beroepschrift mondeling toe te lichten. Ook de taxateur van de gemeente krijgt deze mogelijkheid. 

Nadat de rechter beide kanten van het verhaal heeft aangehoord zal er een conclusie getrokken worden. Deze conclusie kan zowel direct in de rechtbank als schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Ook tegen deze conclusie is het mogelijk om in beroep te gaan bij het gerechtshof. Bij een gewonnen beroep zal de gemeente de gemaakte kosten vergoeden. De hoogten hiervan zijn wettelijk vastgelegd.

Alternatief: compromisvoorstel

Echter is het ook mogelijk dat het niet zo ver komt. De gemeente kan na het lezen van het beroepschrift ook tot de conclusie komen dat de waarde van het object in beroep te hoog is vastgesteld. Het staat de gemeente dan vrij om een compromisvoorstel neer te leggen. 

Jij kan dit voorstel beoordelen. Als het compromisvoorstel akkoord wordt bevonden, zal het beroepschrift op zijn beurt bij de rechtbank worden ingetrokken. Als het compromisvoorstel niet akkoord is, zal de gang naar de rechtbank worden voortgezet.