1. 1. Inleiding WOZ Academy
  1. 1.1 WOZ Academy: Alles wat je moet weten om WOZ bezwaar te maken
 2. 2. WOZ waarde algemeen
  1. 2.1 WOZ waarde: welke belasting is gekoppeld aan de WOZ?
  2. 2.2 WOZ waarde: wat is de WOZ waarde en waarom moet ik het controleren?
 3. 3. WOZ bezwaar algemeen
  1. 3.1 Bezwaar maken WOZ: waarom en wanneer heeft het zin?
  2. 3.2 Bezwaar WOZ maken: zelf WOZ bezwaar maken of uitbesteden?
  3. 3.3 WOZ bezwaar termijn: kan ik het hele jaar door bezwaar maken?
 4. 4. De WOZ beschikking
  1. 4.1 WOZ beschikking: hoe maakt de gemeente mijn WOZ waarde kenbaar
  2. 4.2 WOZ beschikking: hoe bepaalt de gemeente mijn WOZ waarde?
  3. 4.3 WOZ beschikking: waarom is mijn WOZ waarde plotseling zo hard gestegen?
  4. 4.4 Bezwaar WOZ beschikking: de waarde van je woning inzien
  5. 4.5 WOZ beschikking: binnen welke termijn moet ik WOZ bezwaar maken?
  6. 4.6 WOZ beschikking: hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn WOZ waarde?
 5. 5. Het bezwaarschrift
  1. 5.1 WOZ bezwaarschrift: wat is een WOZ bezwaarschrift en wat moet erin staan?
  2. 5.2 WOZ bezwaarschrift: tips voor een succesvol bezwaar
  3. 5.3 WOZ bezwaarschrift: de ultieme WOZ voorbeeldbrief van de experts van JUIST
 6. 6. WOZ taxatieverslag
  1. 6.1 WOZ taxatieverslag: wat is een WOZ taxatieverslag en waar kan ik dit opvragen?
 7. 7. Taxatiekaart
  1. 7.1 Taxatiekaart: wat is een WOZ taxatiekaart en wat kan ik ermee?
  2. 7.2 Taxatiekaart: wat betekenen de afkortingen?
 8. 8. Nadere motivatie
 9. 9. Hoorzitting WOZ bezwaar
  1. 9.1 Hoorzitting: wat kan ik verwachten van een WOZ bezwaar hoorzitting?
  2. 9.2 Hoorzitting: moet ik altijd een hoorzitting aanvragen?
 10. 10. Uitspraak op WOZ bezwaar
  1. 10.1 Uitspraak: hoe lang moet ik wachten op mijn uitslag WOZ Bezwaar?
  2. 10.2 Uitspraak: wat moet ik doen als de uitslag over het WOZ bezwaar binnen is?
  3. 10.3 Uitspraak: hoe ga ik in beroep tegen de uitspraak over het WOZ bezwaar?

5.1 WOZ bezwaarschrift: wat is een WOZ bezwaarschrift en wat moet erin staan?

Leestijd: 5 minuten

Wil je bezwaar maken? De eerste stap is dat je bij de gemeente aangeeft dat je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde. Dit dient te gebeuren door het indienen van een bezwaarschrift. Na dagtekening van het aanslagbiljet heb je zes weken de tijd om het bezwaarschrift in te dienen. 

 • Wat is een WOZ bezwaarschrift?
 • Wat moet er in een WOZ bezwaarschrift staan?

Deze vragen worden beantwoord in dit hoofdstuk. 

Wat is een WOZ bezwaarschrift?

Een bezwaarschrift is een schriftelijk document, waarmee een besluit van een bestuursorgaan wordt aangevochten. In het geval van een WOZ bezwaarschrift is het besluit dus de vastgestelde WOZ waarde door de gemeente. Door het indienen van een bezwaarschrift start je een bestuursrechtelijke procedure. In deze procedure moet de gemeente de WOZ waarde heroverwegen op basis van alle relevante feiten en belangen. 

Wat moet er in een WOZ bezwaarschrift staan?

Wil je op correcte wijze een WOZ bezwaarschrift indienen? Dan moet het bezwaarschrift aan een aantal algemene eisen voldoen. 

Algemene vereisten voor een WOZ bezwaarschrift

De algemene vereisten voor een bezwaarschrift zijn opgenomen in de wet in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Als jouw bezwaarschrift niet aan deze vereisten voldoet, wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en zal de gemeente het bezwaar niet in behandeling nemen.

Een bezwaarschrift dient altijd het volgende te bevatten: 

 • De naam en het adres van de indiener. 
  Je moet dit niet verwarren met de naam en het adres van de belastingplichtige. Als je gebruik maakt van een WOZ kantoor, dan kan de indiener ook een externe specialist zijn.
 • De dagtekening. 
  De dagtekening is de datum waarop je het bezwaarschrift indient of verstuurt. De datum van van het bezwaarschrift is belangrijk voor het ontvankelijk zijn van het bezwaar, het bezwaarschrift moet immers zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet binnen zijn.
 • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. 
  In dit geval gaat dit om een omschrijving van de WOZ beschikking, denk hierbij aan het aanslagnummer, de adresgegevens van het object of de naam van de belastingplichtige.
 • De gronden waarom je het niet eens bent met deze beslissing. 
  Dit is de argumentatie waarom je denkt dat de waarde te hoog is vastgesteld.

Op de website van de waarderingskamer lees je meer informatie over de vereisten van een WOZ bezwaar.

Tip: vraag om inzicht in onderbouwing WOZ waarde

Naast de algemene eisen en argumentatie kun je in het bezwaarschrift verzoeken om inzicht in de onderbouwing van de opgelegde WOZ waarde. 

Er zijn verschillende stukken waarmee de gemeente de onderbouwing van uw WOZ waarde kan aantonen.

Opvragen van het taxatieverslag

Allereerst is er het taxatieverslag. Gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde door een taxatie. In een taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ waarde vaststelt.Op het taxatieverslag staan verschillende onderdelen. 

 • Verschillende objectkenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling, zoals: type woning, grootte van woning en perceel en eventuele aanbouw zoals een (aparte) garage.
 • De betreffende WOZ waarde, uw adres en postcode.
 • Drie referentieobjecten. Deze woningen staan in de buurt van jouw woning, zijn hetzelfde type woning en hebben ongeveer dezelfde inhoud en grondoppervlak. Deze objecten zijn bovendien in één jaar voor of één jaar na waardepeildatum van jouw WOZ waarde verkocht. Deze woningen zijn gebruikt om de WOZ waarde te bepalen.

Voornamelijk de referentieobjecten kunnen erg interessant zijn. Aan de hand van deze objecten bepaalt de gemeente dus uw WOZ waarde. Echter, in de buurt waarin je woont zijn in deze periode waarschijnlijk meer dan drie objecten verkocht. Wanneer er een ander object verkocht is wat juist een lagere waarde had of  wanneer de gemeente een referentieobject verkeerd heeft beoordeeld, kan dit een argument zijn om uw WOZ waarde en daarmee jouw belastingen te verlagen. 

Opvragen van de KOUD-V factoren

Je kunt daarnaast vragen om de zogenoemde KOUD-V factoren. Deze factoren staan voor Kwaliteit, Onderhoud, Uitstraling, Doelmatigheid en Voorzieningen van uw woning. Hier worden punten van 0 t/m 5 aan gegeven. 

Ook met deze beoordeling kun je het oneens zijn. Maar ook dit kan lastig zijn om te beoordelen indien je hier niet gespecialiseerd in bent. Mocht je toch zelf bezwaar willen maken, zorg er dan in ieder geval voor dat je in jouw bezwaarschrift deze stukken opvraagt. De gemeente is verplicht deze naar je op te sturen.

Je leest meer over de referentieobjecten en de KOUD-V factoren in het hoofdstuk ‘Waarom moet ik WOZ bezwaar maken en wanneer heeft het zin??’.

Tip: vraag om een hoorzitting

Je hebt het recht om gehoord te worden. Dit recht is ook opgenomen in de wet en de gemeente zal hier altijd aan moeten voldoen wanneer je hierom vraagt. Je kunt kiezen of je telefonisch of fysiek gehoord wil worden.

Vergeet niet om dit verzoek toe te voegen aan je bezwaarschrift. Een hoorzitting is namelijk (bijna) altijd nuttig. Tijdens deze hoorzitting kun je namelijk door jou ingediende argumenten verder toelichten en nieuwe argumenten (grieven) aandragen waarom je denkt dat de waarde van jouw object omlaag dient te worden bijgesteld. Deze grieven kun je bijvoorbeeld halen uit de hiervoor genoemde stukken. Je kunt hierover dan met de gemeente in discussie. 

Wij begrijpen het dat het voor jou lastig kan zijn met weinig kennis van taxeren tegenover een taxateur van de gemeente in discussie te gaan. Bij JUIST zijn hiervoor gespecialiseerde werknemers die precies weten hoe zo’n gesprek aan te gaan en welke aspecten er extra aandacht verdienen tijdens zo’n gesprek.

Voorbeeld van een WOZ bezwaarschrift

Indien je zelf bezwaar zou willen maken kun je bovenstaande info gebruiken om het bezwaarschrift op te stellen. Met dit bezwaarschrift krijg je in het vervolg van de procedure alle informatie en mogelijkheden om jouw bezwaar tot een succesvol verhaal te maken. 

Een voorbeeld van een WOZ bezwaarschrift vind je in het hoofdstuk: ‘De complete WOZ bezwaar voorbeeldbrief van de experts.’

Twijfel? Vraag om hulp

Heb je nog vragen over het opstellen van het bezwaarschrift? Neem dan gerust contact met ons op.