1. 1. Inleiding WOZ Academy
  1. 1.1 WOZ Academy: Alles wat je moet weten om WOZ bezwaar te maken
 2. 2. WOZ waarde algemeen
  1. 2.1 WOZ waarde: welke belasting is gekoppeld aan de WOZ?
  2. 2.2 WOZ waarde: wat is de WOZ waarde en waarom moet ik het controleren?
 3. 3. WOZ bezwaar algemeen
  1. 3.1 Bezwaar maken WOZ: waarom en wanneer heeft het zin?
  2. 3.2 Bezwaar WOZ maken: zelf WOZ bezwaar maken of uitbesteden?
  3. 3.3 WOZ bezwaar termijn: kan ik het hele jaar door bezwaar maken?
 4. 4. De WOZ beschikking
  1. 4.1 WOZ beschikking: hoe maakt de gemeente mijn WOZ waarde kenbaar
  2. 4.2 WOZ beschikking: hoe bepaalt de gemeente mijn WOZ waarde?
  3. 4.3 WOZ beschikking: waarom is mijn WOZ waarde plotseling zo hard gestegen?
  4. 4.4 Bezwaar WOZ beschikking: de waarde van je woning inzien
  5. 4.5 WOZ beschikking: binnen welke termijn moet ik WOZ bezwaar maken?
  6. 4.6 WOZ beschikking: hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn WOZ waarde?
 5. 5. Het bezwaarschrift
  1. 5.1 WOZ bezwaarschrift: wat is een WOZ bezwaarschrift en wat moet erin staan?
  2. 5.2 WOZ bezwaarschrift: tips voor een succesvol bezwaar
  3. 5.3 WOZ bezwaarschrift: de ultieme WOZ voorbeeldbrief van de experts van JUIST
 6. 6. WOZ taxatieverslag
  1. 6.1 WOZ taxatieverslag: wat is een WOZ taxatieverslag en waar kan ik dit opvragen?
 7. 7. Taxatiekaart
  1. 7.1 Taxatiekaart: wat is een WOZ taxatiekaart en wat kan ik ermee?
  2. 7.2 Taxatiekaart: wat betekenen de afkortingen?
 8. 8. Nadere motivatie
 9. 9. Hoorzitting WOZ bezwaar
  1. 9.1 Hoorzitting: wat kan ik verwachten van een WOZ bezwaar hoorzitting?
  2. 9.2 Hoorzitting: moet ik altijd een hoorzitting aanvragen?
 10. 10. Uitspraak op WOZ bezwaar
  1. 10.1 Uitspraak: hoe lang moet ik wachten op mijn uitslag WOZ Bezwaar?
  2. 10.2 Uitspraak: wat moet ik doen als de uitslag over het WOZ bezwaar binnen is?
  3. 10.3 Uitspraak: hoe ga ik in beroep tegen de uitspraak over het WOZ bezwaar?

4.5 WOZ beschikking: binnen welke termijn moet ik WOZ bezwaar maken?

Leestijd: 4 minuten

In de eerste maanden van het jaar valt het aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen bij je op de mat. Op dit aanslagbiljet staan de gemeentelijke lasten die je voor het betreffende belastingjaar dient te voldoen gebaseerd op de waarde van jouw object (woning). 

De gemeente taxeert de waarde van jouw woning aan de hand van meerdere factoren. Het opleggen van dit aanslagbiljet is een beschikking waartegen een mogelijkheid tot bezwaar open staat. Wil je bezwaar indienen tegen de WOZ waarde van jouw object?  Dan moet je rekening houden met de bezwaartermijn en eventueel de beroepstermijn.

De bezwaartermijn

Op de eerste pagina van het aanslagbiljet staat een dagtekening. Deze dagtekening is bepalend voor de bezwaartermijn. De dagtekening wordt door de gemeente op het aanslagbiljet geplaatst en op deze datum begint de termijn te lopen waarbinnen je bezwaar in kunt dienen. Het is dus niet van belang op welke datum het aanslagbiljet bij jou binnenkomt. Het aanslagbiljet komt meestal ook daadwerkelijk rond deze datum ook bij je binnen. 

Vanaf de datum van de dagtekening heb je zes weken de tijd om het bezwaarschrift in te dienen. Indien je binnen deze zes weken bezwaar maakt is er niets aan de hand. 

Mocht je (per ongeluk) ná het verloop van zes weken (en dus te laat) het bezwaarschrift indienen, dan kan de gemeente jouw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Dit houdt in dat de gemeente jouw bezwaarschrift niet in behandeling hoeft te nemen. 

Ambtshalve vermindering van de WOZ waarde

Er is dan nog een ‘escape’ door middel van een ambtshalve verzoek aan de gemeente. Als er feitelijk iets niet lijkt te kloppen dan kan gevraagd worden om de waarde ambtshalve aan te passen, maar dit wordt enkel doorgevoerd bij een verlaging van 20% of meer met een minimum van € 5.000,00. Dit is dus enkel relevant als de tenaamstelling onjuist is (opgelegd aan de verkeerde persoon) of als er objectonderdelen niet aanwezig zijn welke de gemeente wel meegenomen heeft in haar waardebepaling.

Beschikking op verzoek

Mocht je niet binnen deze weken bezwaar kunnen maken, omdat je destijds nog geen eigenaar was (later gekocht of via erfenis verkregen), dan kun je een beschikking op verzoek nieuwe eigenaar opvragen. Tegen deze beschikking kun je weer bezwaar maken, wel binnen zes weken. 

Ook een medebelanghebbende kan een nieuwe beschikking opvragen waartegen bezwaar open staat. Dus bezit je samen met een partner een pand, dan wordt de beschikking opgelegd aan één persoon, meestal de oudste. Maar de partner kan dan ook een beschikking op verzoek medebelanghebbende opvragen.

De beroepstermijn

Wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de beschikking, heeft de gemeente tot het eind van het kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen. Wanneer de gemeente uitspraak doet kan het bezwaar worden toegewezen of de beschikking kan worden gehandhaafd. 

Er bestaat een kans dat je het dan nog niet eens bent met de inzichten van de gemeente over de waarde die aan jouw object gekoppeld is. Je hebt dan de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Ook in de beroepsprocedure dien je binnen zes weken beroep aan te tekenen. De zes weken beginnen te lopen vanaf de dagtekening van de uitspraak op jouw bezwaarschrift. 

Ben je te laat? Dan is ook bij de beroepsprocedure de zes weken termijn fataal. De rechtbank zal jouw beroep niet-ontvankelijk verklaren en de uitspraak op bezwaar kan niet bestreden worden.

Let op: reageer binnen de termijn van zes weken

Samenvattend is het erg belangrijk dat je de termijnen in de gaten houden die gelden voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Het te laat indienen betekent al snel dat je voor het belastingjaar geen middelen meer hebt om jouw aanslag aan te vechten.

Heb je nog vragen over de bezwaartermijn of beroepstermijn? Neem dan gerust contact met ons op.